Skip to main content

MTR och fackförbunden inom pendeltågen överens om personalövergång

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2016 17:31 CET

Under tisdagen den 9 februari skrev MTR och fackförbunden inom pendeltågen på avtalen som kommer att gälla för medlemmarna efter MTR:s övertagande av driften i december 2016. ”Det har varit viktigt för oss att få till en tidig överenskommelse för att skapa trygghet för medarbetarna”, säger Peter Viinapuu, VD MTR Nordic. Avtalen är villkorade till att MTR tar över driften.

Avtalen mellan MTR och de berörda fackförbunden inom pendeltågen, d v s SEKO, Saco-TJ, ST och Sveriges Ingenjörer, innebär verksamhetsövergång enligt Lagen om anställningsskydd, LAS. En del i uppgörelsen är att medarbetare som omfattas av övergången till MTR bibehåller sina befintliga pensionslösningar. Avtalen omfattar personal direkt anställd inom pendeltågen, likväl som personal inom fordonsunderhåll och lokalvård.

Vi har fört konstruktiva diskussioner med facken och vi är glada att ha kommit fram till avtal i ett så tidigt skede i övertagandeprocessen. Det ger medarbetarna inom pendeltågen en trygghet avseende anställningsvillkoren även efter den 11 december 2016, säger Peter Viinapuu, VD MTR Nordic.

I december 2015 fick MTR förtroendet från Stockholms läns landsting och SL att ta över driften av pendeltågstrafiken från december 2016. SJ, som äger den nuvarande operatören Stockholmståg, överklagade upphandlingsprocessen och just nu ligger frågan för avgörande i Förvaltningsrätten. Detta innebär att de avtal som nu förhandlats fram mellan MTR och facken är villkorade till att MTR de facto tar över driften.

MTR-koncernen, med bas i Hongkong, är ett av världens ledande företag inom spårbunden kollektivtrafik och infrastruktur. MTR har verksamhet i Asien, Australien och Europa. Koncernen omsatte 2014 ca 48 miljarder SEK med ett resultat efter skatt på ca 14 miljarder SEK. Sedan november 2009 ansvarar MTR för drift och underhåll av Stockholms tunnelbana på uppdrag av SL. I mars 2015 startade MTR Express snabbtågstrafik mellan Göteborg och Stockholm. MTR Express erbjuder de dokumenterat punktligaste snabbtågen på sträckan och en genomsnittlig kundnöjdhet på drygt 90 procent.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy