Skip to main content

MTR Stockholm för löpande dialog med avtalsbärande fackförbund

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2011 11:49 CET

Arbetsförhållandena för MTR Stockholms cirka 3 000 medarbetare följer det kollektivavtal som träffats med de avtalsbärande fackförbunden SEKO, SACO samt ST, och som löper till 2012.  MTR Stockholm för dialog med dessa fackförbund.  Bland annat har vi tillsammans med SEKO påbörjat ett arbete för att förbättra schemaläggningen för förarna. Syndikalisterna står utanför kollektivavtalet och har varslat om ett dygns strejk den 24 februari.

MTR Stockholm eftersträvar att tillgodose de behov som kombinationen av en bra arbetsplats, en hög kvalitet för Stockholms tunnelbaneresenärer och avtalet med Stockholms Länstrafik innebär.

Tjänstgöringspassen inom MTR Stockholm är 2-2,5 timmar för spärrexpeditörerna och upp till 6 timmar för förarna, inklusive minst 20 minuters betald paus. Scheman och tjänstgöringsavtal diskuteras kontinuerligt med de avtalsbärande fackförbunden. Tillsammans med SEKO pågår bland annat ett arbete för att förbättra schemaläggningen för förarna.

”De arbetsförhållanden som råder för våra 3 000 medarbetare följer det avtal som slutits med fackförbunden SEKO, SACO och ST. Självklart är vi öppna för att diskutera förändringar och vi har inlett ett arbete där vi ser över schemaläggningen för tunneltågförarna. Det tycker jag är ett bra exempel på hur vi tillsammans utvecklar vår arbetsplats”, säger Matt Kinane, trafikdirektör.

MTR Stockholm eftersträvar att minska konsekvenserna av en eventuell dygnsstrejk från Syndikalisternas medlemmar den 24 februari. Trafiken kommer i stort att gå enligt plan, dock eventuellt med mindre störningar. Under Syndikalisternas dygnsstrejk den 27 januari påverkades 104 av cirka 1700 dagliga avgångar, vilket motsvarar cirka 6 procent.

För ytterligare information kontakta:
MTR Stockholms presstjänst, tel 08-57 86 10 20

Fakta om arbetsförhållandena inom MTR Stockholm
Spärrbemanning
Spärrbemanningen regleras i MTR Stockholms avtal med SL. MTR Stockholm har som operatör av tunnelbanan åtagit sig att hålla spärrarna bemannade hela tiden och inte låta resenärer passera utan att betala. Intäkterna tillfaller SL. Tjänsterna varierar men i regel är passen i spärrarna 2-2,5 timme. Om en medarbetare behöver en akut och oplanerad paus finns möjlighet till ytterligare pauser genom att man kontaktar sin arbetsledare som kan ordna avlösning.

Tjänstgöringstider
All schemalagd tjänstgöring ligger inom ramen för gällande kollektivavtal som löper till 2012 och är förankrad hos fackförbunden. Det förekommer att förare har upp till sex timmars tjänstgöring, då med betald paus på minst 20 minuter. MTRS eftersträvar att utveckla schemaläggningen tillsammans med fackförbunden, ett arbete som redan påbörjats.

Schemaläggning
Ungefär 60 procent av MTRS förare har fasta tjänster med fast schema. Dessa löper i ett år och sedan söker man ny tjänst. Cirka 40 procent av förarna har så kallad dagkommendering, vilket innebär att förarna får veta sitt schema tre dagar i förväg. Det innebär att förarna har ramtider inom vilka de i förväg vet att de arbetar. Flera förare väljer detta frivilligt.

MTR Stockholm ansvarar för drift, planering och underhåll av tunnelbanan i Stockholm på uppdrag av SL. MTR Stockholm, som har ca 3 000 medarbetare, är ett dotterbolag till MTR Europe i London och ingår i koncernen MTR Corporation som har sin bas i Hongkong. MTR Corporation har spetskompetens inom kollektivtrafik och bedriver även konsultverksamhet i Asien, Australien och Mellanöstern och Europa. MTR Stockholm tog över driften av tunnelbanan 2 november 2009.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy