Skip to main content

MTR Stockholm presenterar åtgärdsplan för att förbättra tunnelbanans underhåll

Pressmeddelande   •   Sep 13, 2011 06:41 CEST

Den 21 mars upptäcktes en spricka i en tunnelbanevagn av modell C20. Med anledning av detta beslutade SL den 20 april att genomföra en oberoende granskning av underhållsverksamheten. MTR Stockholm har inlett ett arbete i syfte att förtydliga regelverket kring underhåll samt förbättra rutinerna för dokumentation.

Det är ett oberoende granskningsföretag, BMG Trada, som genomfört utredningen i Vällingbydepån den 15-16 juni. Utredningen har inriktats på hanteringen av vagn nummer 2007, där en spricka upptäcktes i svetsfogarna kring infästningen till en semitrailerled, i samband med en översyn. Sprickan bedömdes som allvarlig och vagnen togs omedelbart ur trafik den 21 mars. Den aktuella vagnen ingår i den serie av elva vagnar som Bombardier levererade innan serieproduktion, och som har en annan konstruktion jämfört med övriga vagnar. Skadan analyseras fortfarande, men det preliminära resultatet tyder på ett kvalitetsfel i svetsfogarna på några vagnar i serien 2001-2011.

- Säkerhet är vår högsta prioritet och vi sätter aldrig en vagn med kända säkerhetsbrister i trafik. Vi ser allvarligt på den kritik som riktas mot vår dokumentstyrning, och självklart tar vi till oss de förslag till förbättringar som utredarna föreslår, säger Gustav Sjöberg, underhållschef på TBT som utför tågunderhåll på uppdrag av MTR Stockholm.

Åtgärdsplan för att förbättra dokumentationen

  • Regelverket för tillåtet uppskjutet underhåll, det vill säga icke säkerhetskritiskt underhåll så som trasiga lysrör, bucklor och liknande, kommer att revideras. Vi inför en tidsgräns när fel måste åtgärdas. Regelverket kommer att godkännas av SL innan det införs under december 2011.
  • Regelverket som styr trafiksäkerhetspåverkande fel kommer att revideras i syfte att tydliggöra vilka fel och symtom som ska undersökas noggrannare innan beslut om trafikering kan fattas. Reviderat regelverk ska vara infört senast 2011-10-31.
  • Underhållssystemet Axapta kommer att ersättas av ett nytt system (MAXIMO). Till exempel finns en ny funktion för filtrering som innebär att alla öppna arbetsordrar syns, oavsett fysisk arbetsplats. Infört senast 2011-12-20.
  • Alla riktade underhållsaktiviteter av engångskaraktär ska hanteras och läggas upp i underhållssystemet i enlighet med regelverk för kampanjer. Dessa regler tillämpas från och med 2011-09-16.

Redan genomförda åtgärder
I anslutning till händelsen den 21 mars hölls informationsmöten med alla medarbetare på TBT. På mötena informerades om vikten av att dokumentera allt utfört underhåll och fattade beslut, samt att säkerheten alltid skall prioriteras vid tveksamma beslut. Vi har även infört nya rutiner för lagring av fotografier som dokumenterar skador.

Övriga planerade åtgärder
Nya mallar ska tas fram för att dokumentera beslut då ett identifierat fel klassas som tillåtet uppskjutet underhåll. I den nya dokumentationen ska såväl reparatörens bedömning som gruppchefens beslut tydliggöras. Klart 2011-10-31.

Denna höst håller vi en repetitionsutbildning om regelverk och dokumentation av underhåll, regler och roller vid beslut om trafikering av vagn med uppskjutet underhåll samt vikten av att prioritera säkerheten först i det dagliga arbetet. Klart 2011-11-30.

MTR Stockholm ansvarar för drift, planering och underhåll av tunnelbanan i Stockholm på uppdrag av SL. MTR Stockholm, som har ca 3 000 medarbetare, är ett dotterbolag till MTR Europe i London och ingår i koncernen MTR Corporation som har sin bas i Hongkong. MTR Corporation har spetskompetens inom kollektivtrafik och bedriver även konsultverksamhet i Asien, Australien och Mellanöstern och Europa. MTR Stockholm tog över driften av tunnelbanan 2 november 2009.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera