Skip to main content

Säkerhet i tunnelbanan

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2010 16:00 CET

Säkerhet är MTR Stockholms högsta prioritet. Vi har tydliga säkerhetsrutiner och vi övar och utbildar löpande våra medarbetare i dessa. MTR Stockholms interna rapport visar att våra medarbetare agerade helt enligt gällande rutiner när det gäller hotet som riktades mot röd linje i somras, och som uppmärksammats i media idag.

Den aktuella händelsen inträffade den 19 juli i somras, och gällde en påstådd bomb i en barnvagn. Hotet anmäldes till SL:s Trygghetscentral, som förmedlade kontakt med polisen. Föraren uppmanades av trafikledningen att utrymma tåget på stationen i Fittja och säkerställa att inga resenärer fanns kvar ombord. På polisens uppmaning körde efterföljande tåg förbi stationen utan att stanna. Ett yttre trafikbefäl kallades till platsen och inväntade polisen. En polispatrull sökte igenom barnvagnen, tåget och stationen. Polisen hittade ingen bomb och gav oss klartecken att starta trafiken igen. Hela förloppet pågick mellan kl 13:46 och 14:25.

MTR Stockholm gör inga egna hotbildsanalyser utan vi följer polisens rekommendationer och instruktioner. Vi polisanmäler alla brott som begås i tunnelbanesystemet till polisen som utreder dessa. Det gäller både brott som begås mot resenärer och medarbetare.

- Vi arbetar systematiskt med säkerhet och det är naturligt för oss att löpande se över och förbättra våra rutiner. Precis som vi dagligen utvärderar och följer upp vårt arbete, så gör vi givetvis en värdering baserat på helgens händelser, säger vd Peter Viinapuu.

MTR Stockholm övar och utbildar regelbundet våra medbetare i säkerhetsfrågor. Utbildningar och övningar lär ut ett generellt arbetssätt för att medarbetarna ska kunna hantera olika typer av hot samt att utrymma stationer och tåg oavsett orsak. Det senaste året har vi genomfört åtta olika utbildningar som helt eller delvis har ägnats åt säkerhet. Totalt har mer än 2 700 medarbetare deltagit i dessa utbildningar.

Under 2010 har MTR Stockholm genomfört tre krisövningar, varav två tillsammans med SL, polis, räddningstjänst samt tunnelbanans operativa ledning. Vidare har vi genomfört ett antal utrymningsövningar.

Vi har rutiner, instruktioner och checklistor på plats. Dessa finns på vårt intranät, på anslagstavlor, i pärmar och i form av foldrar. Vi har utrymningsplaner för stationer, trafik, depåer och kontor, och bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete. Detta innebär att vi genomför brandskyddsronder, rapporterar avvikelser som sedan följs upp och åtgärdas på ett systematiskt sätt. 

MTR Stockholm ansvarar för drift, planering och underhåll av tunnelbanan i Stockholm i minst åtta år på uppdrag av SL. MTR Stockholm, som har ca 3 000 medarbetare, är ett dotterbolag till MTR Europe i London och ingår i koncernen MTR Corporation som har sin bas i Hongkong. MTR Corporation har spetskompetens inom kollektivtrafik och bedriver även konsultverksamhet i Asien, Australien och Mellanöstern och Europa. MTR Stockholm tog över driften av tunnelbanan 2 november 2009.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera