Skip to main content

Små medel kan göra stor skillnad för Sveriges tågresenärer

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2016 07:07 CET

Det måste inte kosta miljarder eller ta åratal att åstadkomma märkbara förbättringar inom tågtrafiken, det visar rykande färsk rapport från MTR.

Den samhällsekonomiska kostnaden av Sveriges förseningar i tågtrafiken har av Trafikverket uppskattats uppgå till cirka fem miljarder kronor årligen. En stor andel av detta går att härleda till Stockholmsregionen där ca åtta av tio tågresor startar eller slutar. Faktum är att bara pendeltågen i Stockholm utgör hälften av Sveriges alla tågresor.

MTR vill vara en konstruktiv aktör för att utveckla svensk järnväg och har i rapporten ”Det är på tiden” analyserat dagens störningar i tågtrafiken och vad som kan göras för att förbättra situationen.

En viktig orsak till den varierande kvaliteten i järnvägens infrastruktur idag är att underhållet har eftersatts under flera decennier. Samtidigt har tågtrafiken ökat kraftigt. En helhetsbild över anläggningens status saknas men MTR har med Trafikverkets hjälp identifierat fem särskilt svaga punkter i järnvägsinfrastrukturen i just Stockholmsområdet. Dessa fem punkter svarar för nära 80 procent av förseningarna under perioden juni 2014 till och med maj 2015.

MTR:s rapport uppskattar att förseningarna för tågtrafiken i Stockholmsområdet kan minska med 25 procent inom 12 månader om man vidtar en rad åtgärder, säger MTR Nordics VD Peter Viinapuu. Många av åtgärderna rör arbetssätt, ledarskap och styrning snarare än stora ekonomiska investeringar. Dessutom skulle utvecklade rutiner och arbetssätt inom Trafikverket, effektivare processer och konkreta branschsamarbeten kunna göra markant skillnad.

Tågoperatörerna spelar en avgörande roll för förbättrad järnväg

Infrastrukturen orsakar ungefär lika många förseningsminuter som tågoperatörerna men står för endast 15 procent av händelserna jämfört med 60 procent för tågoperatörerna för tågtrafik i Stockholmsregionen. MTR Express VD Johan Söör berättar:

Man kan som enskild tågoperatör göra stor skillnad. Bland annat genom att optimera sin produktionsplanering, investera i rätt fordon och underhåll och säkerställa effektiva rutiner vid just störningar. Ett konkret bevis för detta är MTR Express som sedan starten i mars 2015 genomgående har haft 11-12 procentenheters högre punktlighet än SJ:s snabbtåg på samma sträcka och dag.

Studien visar också på brister och ineffektiviteter i gällande underleverantörskontrakt som i sig har en negativ inverkan på underhåll och avhjälpning av fel. Exempelvis har kontrakten ofta krav på hur snabbt felavhjälparen ska komma till platsen vid ett fel i infrastrukturen, men inga incitament för att felavhjälparen därefter ska åtgärda felet så snabbt som möjligt.

MTR:s förslag på insatser är kategoriserade i fem områden, se nedan:

  • Punktinsatser i infrastrukturen
  • Utvecklad styrning och utformning av Trafikverkets kontrakt med underhållsentreprenörer
  • Utökat ansvar för järnvägsföretagen att bidra till ett robust system
  • Samverkan med aktörer även utanför tågbranschen
  • Utvecklad ”performance management” för en mer kund- och resultatorienterad kultur i branschen

Mer grundlig beskrivning och ytterligare data finns i rapporten.

MTR-koncernen, med bas i Hongkong, är ett av världens ledande företag inom spårbunden kollektivtrafik och infrastruktur. MTR har verksamhet i Asien, Australien och Europa. Koncernen omsatte 2014 ca 48 miljarder SEK med ett resultat efter skatt på ca 14 miljarder SEK. Sedan november 2009 ansvarar MTR för drift och underhåll av Stockholms tunnelbana på uppdrag av SL. I mars 2015 startade MTR Express snabbtågstrafik mellan Göteborg och Stockholm. MTR Express erbjuder de dokumenterat punktligaste snabbtågen på sträckan och en genomsnittlig kundnöjdhet på drygt 90 procent.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.