Skip to main content

Bostadskrisen kräver kraftfulla reformer

Nyhet   •   Feb 23, 2016 15:52 CET

Under våren pågår bostadssamtal mellan regeringen och Alliansen. Idag presenterar Muf:s ordförande Rasmus Törnblom åtta kraftfulla reformer för att öka byggtakten.

- Att samtalen leder fram till omfattande reformer är avgörande för att bostadskrisen inte ska förvärras ytterligare. Det finns inget utrymme för långdragna förhandlingar som slutar med små reformer och mindre justeringar av nuvarande bostadsmarknad. Nu krävs kraftfulla reformer för att öka byggtakten, säger Muf:s ordförande Rasmus Törnblom.

 Åtta förslag för ökat bostadsbyggande

  1. Andrahandsuthyrningen behöver göras friare. Den kostnadsbaserade hyran som idag tillämpas borde till exempel undantas till förmån för en fri hyressättning vid uthyrning av en bostad.
  2. Bostadsrättsföreningarnas inflytande över möjligheten att hyra ut i andra hand behöver begränsas. Utan synnerliga skäl borde det inte vara möjligt att neka andrahandsuthyrning. Istället skulle man kunna ge bostadsrättsföreningarna rätt att ta ut en mindre avgift.
  3. Legalisera vinstdrivande hyresförmedlingar. Idag är det förbjudet att ta ut ersättning av en hyressökande vid förmedling av en bostadslägenhet. Den som söker en bostad och saknar kontakter är hänvisad till långa bostadsköer eller en svartmarknad för hyreskontrakt. Med en legalisering av vinstdrivande hyresförmedlingar skulle fler lägenheter kunna förmedlas samtidigt som trycket på hyresköerna skulle kunna minska.
  4. Planmonopolet behöver avskaffas. En rimlig början är att låta färre beslut tröskas igenom som detaljplaner med långa remissrundor. Istället skulle mer av stadsplaneringen kunna skötas genom de betydligt mer generösa översiktsplanerna.
  5. Byggnormer och regelverk behöver omfattande liberaliseringar. Frågan är inte bara vad som ska ses över, utan hur mycket som ska tas bort av nuvarande regelverk som gör det dyrt och krångligt att bygga.
  6. Möjligheterna att överklaga byggnationer behöver kortas och i bebyggelse inom översiktsplan kunna tas bort helt och hållet.
  7. Hyresregleringen behöver fasas ut. Att tillåta fri hyressättning på all nyproduktion och nya hyreskontrakt är ett första steg.
  8. Strandskyddet behöver avskaffas för att möjliggöra mer bebyggelse och förbättra förutsättningarna för att hela Sverige ska leva. Argumenten för att behålla ett strandskydd i ett land som har en strandlängd motsvarande tio och ett halv varv runt jorden borde vara begränsade. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy