Skip to main content

MUF: Alliansen måste agera nu

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2016 12:27 CEST

Under veckan samlas tusentals moderater för Moderaternas Sverigemöte i Malmö. Oron över samhällsutvecklingen och en frustration över att Moderaterna och Alliansen inte agerar kommer att vara påtaglig. I Alliansens kritik mot regeringen återkommer det växande utanförskapet och den skenande bostadskrisen. Menar Alliansen allvar med vad de säger är det dags att agera nu, skriver Rasmus Törnblom, förbundsordförande Moderata Ungdomsförbundet.

Alliansen säger att de inte gillar vart Sverige är på väg just nu. Regeringen gör för lite, Sverige är på väg åt fel håll, utanförskapet växer och bostadskrisen är snart ett faktum. Samtidigt kan Alliansen försöka ändra på det. Men de tycks hellre vilja prata om problemen än att lägga gemensamma förslag för att göra någonting åt dem.

I januari skrev jag att Moderaterna borde ta initiativ till att lägga fram en gemensam Alliansbudget redan i år. Sverige befinner sig i ett helt nytt politiskt landskap. Tre politiska block finns i riksdagen. Under överskådlig tid är det svårt att se att Sverige i normaltillståndet reageras av majoritetsregeringar. Ett nytt landskap ställer nya krav på hur en opposition ska agera i riksdagen. Ett oppositionsarbete som främst består av KU-anmälningar, tillkännagivanden och debatter i riksdagen är inte längre vad som förväntas. Väljarna ser att vänsterregeringens politik får ett orimligt stort genomslag samtidigt som Alliansen avstår från att presentera gemensamma reformer.

Även om Alliansen, av olika anledningar, inte känner sig redo för en gemensam budget nu finns det mycket som går att göra för att bryta utanförskapet och stoppa bostadskrisen. Gemensamma förslag för nya anställningsformer för unga och nyanlända, en reformering av Lagen om anställningsskydd, ändringar i Plan- och bygglagen och införandet av marknadshyror vid nyproduktion är fullt möjliga att presentera och försöka driva igenom i riksdagen.

Under våren presenterade alla Allianspartier förslag om nya anställningsformer. Det är bra att politikutveckling pågår i alla allianspartier, men det egna utvecklingsarbetet kan inte överordnas Sveriges behov av politiska reformer nu. I stort är Alliansen överens om att det behövs nya anställningsformer för att främst unga och nyanlända ska kunna få ett första jobb. Man är också överens om att lönetrösklarna behöver bli lägre och att anställningarna bör tidsbegränsas. Att Allianspartierna inte skulle kunna kompromissa och lägga fram ett gemensamt förslag på ny anställningsform redan nu är trams. Att man är lite oeniga om hur mycket utbildning som ska ingå i förslaget eller hur lång tidsbegränsningen ska vara är knappast en gordisk knut för partier som reagerat tillsammans i åtta år.

Samma sak gäller Lagen om anställningsskydd. Att arbetsmarknadslagstiftningen i Sverige är omodern är Alliansen överens om. Att LAS behöver reformeras likaså. Fredrik Reinfeldt och Anders Borgs nej till att röra LAS är sedan i höstas upphävt på Moderaternas partistämma. Alliansen borde snarast komma överens om, och försöka driva igenom, en LAS-reform i riksdagen.

I bostadsfrågorna ser det likadant ut. En av de främsta anledningarna till att det byggs för lite är en rigid och omfattande Plan- och bygglag som gör att det i Sverige tar överdrivet lång tid och blir onödigt dyrt att bygga. Även här presenterar alla allianspartier liknande förslag som skulle lätta upp Plan- och bygglagen. Även i frågor om regler kring andrahandsuthyrning och fri hyressättning vid nyproduktion finns samförstånd.

När det senast rapporterades om de tillsynes avstannade bostadssamtalen mellan regeringen och Alliansen kommenterade finansminister Magdalena Andersson att ”…regeringen kommer gå vidare i alla fall” om blocken inte kommer överens. Ett besked som givetvis Alliansen också borde ha givit. Det finns inget självändamål för Alliansen att försöka komma överens om någon halvmesyr med regeringen när bostadskrisen står för dörren. Att inte försöka komma överens och lägga fram skarpa förslag är inte att ta ansvar i ett läge som blir allt allvarligare.

Det finns inga garantier för att gemensamma Alliansförslag kommer att samla en majoritet i riksdagen. Men om Alliansen inte ens försöker så kommer det garanterat inte bli som Alliansen vill.

Rasmus Törnblom

Förbundsordförande Moderata Ungdomsförbundet

Artikeln publicerades i Svenska Dagbladet 18 maj. Läs här!

Moderata Ungdomsförbundet är Sveriges största politiska ungdomsförbund med över 13 000 medlemmar. Vi tror på ett Sverige där fler unga kan vara självständiga och uppfylla sina vardagsdrömmar. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy