This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

ochingentingfordunklar foto kaapo kamu, jonas biberg

Bild -

ochingentingfordunklar foto kaapo kamu, jonas biberg

  • Licens: Användning i media
  • Filformat: .jpg
  • Storlek: 1000 x 1000, 815 KB
Ladda ner

Vi som arbetar med, och älskar musik, vet vilken stor betydelse musiken har för många. Musik berör, ger tröst, glädje, gemenskap och är också utvecklande. Musik berättar om livet – musik är en väsentlig del av livet. Musik i Syd är en musikinstitution i Skåne och Kronoberg med syfte att ge människor tillgång till skapande och levande musikupplevelser. Det är ett kulturpolitiskt uppdrag och del av en aktiv kulturpolitik med målet att göra levande musik tillgänglig även utanför de större städerna. Genom Musik i Syds olika verksamheter får därmed vuxna och barn i regionen möjlighet till kvalitativa musikupplevelser på platser där man annars inte skulle ha möjlighet att producera och framföra liknande utbud.