Skip to main content

Musik i Syd medverkar i ett av EU:s största kulturprojekt

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2013 16:14 CEST

I sommar påbörjas ett omfattande musikarkeologiskt EU-projekt, EMAP, där sju länder – däribland Sverige – i samarbete ska belysa och levandegöra den tidigaste musiken i Europa. Men också relatera den till musik i vår tids samhälle. Sverige medverkar genom Musik i Syd med musikarkeolog Cajsa S. Lund som projektansvarig. EMAP är ett av EU:s mest omfattande kulturprojekt inom ramen för EACEA (The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) med en total omsättning på ca 4 milj. € och har fått toppbetyg för sitt innovativa innehåll och syfte!


Sverige med från början

EMAP initierades redan 2011 av forskare i Tarquinia i Italien som kontaktade Cajsa S. Lund, internationellt etablerad musikarkeolog, som bjöds in att arbeta med projektets planering och innehåll, både det vetenskapliga och det pedagogiska, och då främst ur ett Nordeuropeisk perspektiv. Hon föreslog i sin tur Musik i Syd som Sveriges samarbetspartner för EMAP. Martin Martinsson antog utmaningen: ”Vi är mycket glada för och stolta över att Musik i Syd medverkar i projektet för Sveriges räkning – vi har den kompetens och kunskap som krävs när de gäller att producera de olika konserter och kunskapsprogram som skall ingå i EMAP. Musik i Syds verksamhet för barn och ungdom har dessutom av EU bedömts som bonus i sammanhanget.”Cajsa S. Lund fungerar som EMAP:s projektledare för Musik i Syd: ”Det är fantastiskt att vara delaktig i ett så omfattande och spännande projekt, som dels rör sig på hög akademisk nivå och dels tillför musikarkeologisk forskning nya dimensioner, men som också blir så spännande för alla att ta del av genom de virtuella ”fönster” vi skapar i utställningen.”Från Musik i Syd medverkar även Ensemble Mare Balticum, specialiserade på tidig musik, och en av de grupper som kommer att delta vid varje utställning med både en offentlig konsert och ett skolprogram. Också instrumentbyggaren och musikern Åke Egevad, Kristianstad, är engagerad. Han kommer att tillverka ett stort antal forntida ljudinstrument från Norden som utställningens besökare skall få pröva och experimentera med.Multimedial utställning

EMAP är ett femårigt projekt som innehåller både mångfacetterad forskning och utåtriktade evenemang för barn och vuxna. Utgångspunkten är en multimedial vandringsutställning, den första i sitt slag, som speglar Europas tidigaste musikoch ljudlandskap. Här kommer besökaren att med hjälp av avancerade rekonstruktioner av musikinstrument och genom bilder, både verkliga och virtuella, kunna få en unik upplevelse av en mycket tidig musik- och dansmiljö. Institutioner och specialiserade hantverkare i Europa kommer att framställa de ”ljudfynd” som ska ingå i utställningen, t.ex. palaeolitiska flöjter, antika lyror, forntida blåshorn från Sydskandinavien och Romariket, komplicerade rörbladsinstrument och vattenorglar från bl.a. Pompeji, men också flera olika slaginstrument och enkla ljudverktyg för signaler och lockjakt, magi och riter, lek och nöje.Utställningen, med engelska arbetsnamnet The Sounds and Music of Ancient Europe, har sin ur-vernissage i Rom i maj 2016 och kommer därefter till Ystad! Utställningen kommer sedan att visas t.o.m. år 2017 i de övriga länder som ingår i EMAP, men troligen också i Portugal, Slovenien och Frankrike. Kring utställningen kommer konserter, workshops och andra aktiviteter att arrangeras, både för forskare och en intresserad allmänhet. Visningar och program för skolbarn ingår också.

Redan nästa år blir det avstamp i några länder, bl.a. här i Sverige, med öppna föredrag, seminarier och konsertföreläsningar där forskare från Europa, som också är skickliga musiker på de instrument de arbetar med, medverkar.

Utställningen till Ystad

I Sverige kommer utställningen att visas under juli-september 2016 på det anrika Klostret i Ystad, som dess museichef Håkan Nilsson på ett tidigt stadium ställde till utställningens förfogande. Under sommarmånaderna besöks Klostret av många turister och under september kommer utställningen med dess pedagogiska kringprogram framför allt att erbjudas skolbarn i Skåne med omnejd.


_______________________________________________________________FAKTA

▪ EMAP – European Music Archaeology Project, 2013–2018

▪ Initiativtagare: forskare i Tarquinia, Italien

▪ Samordnare, Tarquinia kommun

▪ Samarbetspartners:

Cypern (Cyprus Institute / Science and Technology in Archaeological Research
Center)

Italien (Regione Lazio / Assessorato Cultura samt Università degli Studi della
Tuscia)

Spanien (Universidad de Valladolid)

Storbritannien (University of Huddersfield samt Royal Conservatoire of
Scotland)

Sverige (Musik i Syd)

Tyskland (Deutsches Archäologisches Institut)

Österrike (Österreichische Akademie der Wissenschaften)

_______________________________________________________________För mer information:
Martin Martinsson, VD Musik i Syd, 0705-654294

Cajsa S. Lund, musikarkeolog, projektledare EMAP, Musik i Syd, 0708-20 58 85

Musik i Syd har i uppdrag att verka för ett rikt, aktivt och varierat musikliv i Skåne och Kronoberg. Som musikproducent och arrangör har Musik i Syd en samordnande roll och medverkar till att musiklivet för såväl barn som vuxna stimuleras och utvecklas. Musik i Syd verkar också som nav för – och ofta även initiativtagare till – en mängd projekt och festivaler runt om i Kronoberg, Skåne och Öresundsregionen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.