Skip to main content

Satsning på genus inom musik- och barnkultur i Kristianstad

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2014 11:19 CEST

Den 27 maj går startskottet för en genussatsning inom musik- och barnkultur. Då kommer genusforskaren Ann Werner till Kristianstad och Musik i Syds föreläsningsserie Forskare berättar för att prata om populärmusik, medieteknik, musikval och -vanor hos unga tjejer och killar. Från och med nu ska en föreläsning per termin i serien handla om genus- och jämställdhetsfrågor inom musik- och barnkultur.

– Snart är Nordiskt Forum i Malmö och det är överhuvudtaget ett stort fokus på jämställdhetsfrågor just nu. Det vill vi såklart lyfta även i Kristianstad, säger Anna-Carin Fogelqvist, projektledare Utveckling Barn & Unga, Musik i Syd.

Nyligen publicerade Myndigheten för Kulturanalys sin rapport Bland förebilder och föreställningar – jämställdhetsarbete på kulturområdet. Rapporten visar inte minst ett fortsatt stort behov av aktivt och långsiktigt hållbart jämställdhetsarbete på musikområdet.

– Genus är inget nytt för Musik i Syd, Barn & Unga, utan något vi väger in dagligen vad gäller både vårt konsertutbud och vår verksamhet i stort, men mycket kan fortfarande bli bättre. Vi vill dessutom få bättre koll på, och hjälpa till att sprida, aktuell forskning på området, fortsätter Anna-Carin.

Ann Werner är lektor i genusvetenskap vid Södertörns högskola. Hennes avhandling Smittsamt: en kulturstudie av musikbruk bland tonårstjejer (2009) handlar om musikkultur och genusskapande hos unga. Det här året medverkar hon bland annat i ett internationellt forskningsprojekt som närmare studerar unga vuxnas musikvanor på Internet i Stockholm och Moskva. Vad betyder musiken för unga människors liv idag? Vilken inverkan har medieteknologi, skola och fritid på deras musikanvändning? Och vilken roll har genus och makt i dessa kulturella praktiker? Hör Ann Werner berätta mer om populärmusik, medieteknik, musikval och -vanor hos unga tjejer och killar.

Tisdagen den 27 maj kl. 17.00 • Kulturhuset Barbacka, Kristiansta
Forskare berättar • Föreläsning med Ann Werner, Södertörns högskola

Alltid fri entré! Ca 50 min. föreläsning


För mer information 

Anna-Carin Fogelqvist

Projektledare Utveckling Barn & Unga, Musik i Syd
tel. 0705- 92 52 01
anna-carin.fogelqvist@musikisyd.se


Musik i Syd har i uppdrag att verka för ett rikt, aktivt och varierat musikliv i Skåne och Kronoberg. Som musikproducent och arrangör har Musik i Syd en samordnande roll och medverkar till att musiklivet för såväl barn som vuxna stimuleras och utvecklas. Musik i Syd verkar också som nav för – och ofta även initiativtagare till – en mängd projekt och festivaler runt om i Kronoberg, Skåne och Öresundsregionen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera