Skip to main content

Skatteverkets förslag slår hårt mot Musik i Syd

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2014 08:53 CEST

Via Svensk Scenkonst har Musik i Syd nåtts av beskedet att Skatteverket nu lägger ett förslag om att schablonen (30%) för det kostnadsavdrag vi har rätt att göra för musiker, korister och sångare slopas för tillsvidareanställda och visstidsanställda med en anställningstid över en månad.

Martin Martinsson, VD för Musik i Syd:
”Detta försätter oss i en mycket allvarlig situation. För Musik i Syds del kan det komma att röra sig om nära nog en miljon kronor i ökade kostnader – som i slutändan naturligtvis kommer att gå ut över produktionsutbudet.”

Skatteverket tänker sig att schablonen slopas redan från 1 januari 2015.

”Det är anmärkningsvärt att förslaget kommer med så kort varsel – och knappast rimligt att våra huvudmän Region Skåne och Region Kronoberg har möjlighet att i budgeten för nästa år ta hänsyn till detta.” menar Martin Martinsson.

”Under alla omständigheter måste en mer omfattande utredning göras för att ta reda på vilka konsekvenser ett sådant här förslag får för musikbranschen.”

För mer information
Martin Martinsson, VD Musik i Syd, tel. 0705-65 42 94


Musik i Syd har i uppdrag att verka för ett rikt, aktivt och varierat musikliv i Skåne och Kronoberg. Som musikproducent och arrangör har Musik i Syd en samordnande roll och medverkar till att musiklivet för såväl barn som vuxna stimuleras och utvecklas. Musik i Syd verkar också som nav för – och ofta även initiativtagare till – en mängd projekt och festivaler runt om i Kronoberg, Skåne och Öresundsregionen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy