Skip to main content

Vi har ett resultat – man mår bättre av att spela trummor

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2012 13:53 CEST

Nu finns ett första resultat av projektet Vi slår på trummor inte på varann! för Segevångsskolan i Malmö. Och visst mår man bättre av att spela trummor. Resultatet visar tydligt att eleverna upplevde att de blev piggare, gladare, lugnare och mer avspända av att spela trummor. Även elevernas betyg har stigit.

 År 2011 startade vi på Musik i Syd – Utveckling Barn & Unga – projektet Vi slår på trummor inte på varann! på Segevångsskolan i Malmö. Vår förhoppning var att eleverna skulle känna sig lugnare, gladare, piggare och uppleva att de fick möjlighet att växa som individer med hjälp av musik. Vi hoppades också att de med hjälp av allt trumspel skulle känna att de slog bort eventuell frustration som kan dyka upp under skoltiden. Dessutom var vi otroligt spända på att se om trumspelandet kunde leda till bättre skolresultat i andra ämnen.

Blir skolresultaten bättre? Brinner det mer sällan i papperskorgarna? Är förstörelsen mindre? Känner sig eleverna piggare?

Ja, vad händer egentligen när 40 lärare, 281 elever, syokonsulenten, rektorerna, ja ALLA gemensamt fyller en skola med rytmer?

VAS-skattningar

I samarbete med Töres Thorell, stressforskare och professor i miljömedicin vid Karolinska institutet har det tagits fram VAS-skattningar som eleverna på Segevångsskolan har fått fylla i före och efter att de har spelat, för att undersöka om man påverkas mentalt av att spela trummor. Resultatet av VAS visar tydligt att eleverna upplevde att de blev piggare, gladare, lugnare och mer avspända av att spela trummor.
Se diagrammen

Måluppfyllelse
Betygen från skolan talar också sitt tydliga språk. Totalt har samtliga betyg på Segevångsskolan stigit markant. Måluppfyllelsen i kärnämnena (sv, eng, ma) har sammanslaget stigit med 16,15 %. Den största ökningen på 55 % har skett i årskurs 7 i ämnet svenska.

Totalt har samtliga årskurser ökat gymnasiebehörigheten med 20,9 procent under hösten 2011. Klass 9 står för största ökningen med 27,6 %.

I Sydsvenska Dagbladet (25/4 2012) skriver man att Segevångsskolans elever gjort den största uppryckningen i Malmö när det gäller gymnasiebehörighet. Nu har nästan tre av fyra elever behörighet till gymnasiet mot endast hälften på höstterminen 2010.


Se resultatet på
http://www.musikisyd.se/barn-unga/vi-slaar-paa-trummor-inte-paa-varann/

Resultaten i diagrammen kommer från höstterminens betyg, då eleverna spelat trummor i en termin. Det är endast de klasser som fått betyg som deltagit i studien, d.v.s. årskurs 5-9.

Kan det vara en slump att alla betygsresultaten stiger i samband med att hela skolan spelar trummor? Just det kan vi förstås inte bevisa, men rektor Inga-Lill Olofsson på Segevångsskolan är dock säker på sin sak

– Trummorna har helt klart en koppling till de förbättrade skolresultaten på Segevångsskolan.

Vid lärarnas och elevernas utvärdering av projektet framkom också att det är lugnare, mindre skadegörelse, bråk och konflikter på skolan sedan projektet startade. Eller som eleverna själva säger: -Man slår ju inte på den man spelar ihop med.

Här följer några övriga citat från eleverna:
”Man är piggare och på bättre humör efter man har spelat.”
”Det var roligt för man mådde bättre efteråt.”
”Det har varit kul att slå på trummor, man bråkar mindre.”
”Man fick bättre känsla efter lektionerna med trummorna.”
”Man blir piggare och gladare.”

Missa inte våra avslutande konserter, årets musikhändelse, med 320 medverkande!
Under våren 2012 har projektet genomförts i årskurs F-4 och i maj är det dags för konserter:

Den 7 maj kl 9.00 och 10.00. Matsalen, Segevångsskolan
Kan även de yngre eleverna spela trummor?
Årskurs F-4 har konsert.
 
Den 14 maj kl. 12.00. Skolgården, Segevångsskolan
Stor manifestationskonsert på skolgården där alla Segevångsskolans elever och lärare medverkar, ca 320 personer! En konsert för gemenskap och mot våld i trummandets tecken.
Skolgården är vackert smyckad och alla är välkomna.

Den 21 maj kl. 18.00. Folkets Park, Stora Scenen
Stor manifestationskonsert där Segevångsskolans alla elever och lärare medverkar, ca 320 personer!
En konsert för gemenskap och mot våld i trummandets tecken.
Vi redovisar också resultaten från allt spännande som hänt på skolan.

Film, utvärdering, mer om VAS-skattningarna och skolresultaten finns på http://www.musikisyd.se/barn-unga/vi-slaar-paa-trummor-inte-paa-varann/

För mer information:
Initiativtagare och projektledare: Anna-Carin Fogelqvist, tel. 0705-92 52 01
Samordnare och utvecklare: Camilla Jonasson, tel. 0707-20 58 11
Projektet genomförs av Musik i Syd, Utveckling Barn & Unga, Kristianstad

Slagverkspedagoger i projektet: Trumhinnorna – Jerker Heijkensköld, Martin Brandqvist, Tina Quartey, Anna Arvidsson och Mikael Skoog.
Projektansvariga på Segevångsskolan: Musiklärare Ingela Hansson och Stina Karlsson

 

Musik i Syd har i uppdrag att verka för ett rikt, aktivt och varierat musikliv i Skåne och Kronoberg. Som musikproducent och arrangör har Musik i Syd en samordnande roll och medverkar till att musiklivet för såväl barn som vuxna stimuleras och utvecklas. Musik i Syd verkar också som nav för – och ofta även initiativtagare till – en mängd projekt och festivaler runt om i Kronoberg, Skåne och Öresundsregionen.

Kommentarer (1)

    Jättepositivt att läsa om detta lyckade resultat. Artikeln skulle nog vunnit på om VAS-skattning förklarades, då alla redan inte insatta.

    Ann

    - Ann Touré - 2012-05-01 08:17 CEST

Lägg till kommentar

Kommentera