Skip to main content

”Individuellt stöd till elever behövs”

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2011 13:47 CET

I november höll Thomas Holmqvist, känd från SVTs serie ”klass 9A”, ett föredrag hos läx- och skolhjälpsföretaget My Academy. Thomas gick ut Lärarhögskolan 1982 och har sedan 1991 arbetat i Rinkeby. Idag arbetar Thomas som utbildningsledare på Rinkebyskolan. Han är också verksam som lärarcoach i ett pilotprojekt som drivs av Utbildningsförvaltningen. Vid föredraget berättade Thomas bland annat om sitt gedigna arbete i Rinkeby, men även om hur Sverige hamnar på medel eller undre medelnivå i internationella jämförelser av elevers kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförståelse, såsom OECDs PISA-undersökning och McKinsey- rapporten. De främsta orsakerna till detta är för få gemensamma genomgångar och för stor andel eget arbete under skoltimmarna.

Thomas poängterade att det som lärare kan vara svårt att anpassa undervisningen till varje individs kunskapsnivå, varför läxhjälp och studiestöd är ett bra komplement till traditionell skolundervisning. Enskilt studiestöd där läxhjälparen på flera olika sätt kan gå igenom samma information kan ge eleverna en unik möjlighet till djupare förståelse genom att de får ställa egna frågor, diskutera, och reflektera. Läxhjälpen kan också vara till stor hjälp för eleverna vad gäller studiemotivation – vid föredraget tipsade Thomas därför om sätt att hjälpa eleverna finna motivationen för att vilja förbättra sina studieresultat. Ett sådant sätt är att anknyta inlärningen till elevernas intressen.

Thomas Holmqvist samarbetar sedan sommaren 2011 med My Academy för kvalitetssäkring av den pedagogiska värdegrunden.

My Academy - Sveriges ledande företag inom tillsyn och läxhjälp i hemmet

My Academy startade 2005. Sedan dess har vi fått möjlighet att bistå med hjälp och stöd till tusentals nöjda familjer. Idag finns våra omkring 2500 pedagoger i de flesta av Sveriges största städer med omnejd.

Att hjälpa sitt barn med läxläsning, förberedelse inför prov och studieteknik kräver både tid, kunskap och pedagogisk förmåga – något som inte alltid finns i en aktiv familjs vardag. Här ser vi att vi kan göra en skillnad. Genom att utgå från varje individs unika förutsättningar vill vi vara något mer än en avlastande hand i vardagen. Vårt mål är att se utveckling.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy