This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Generaldirektören träffar framtidens konstnärer i Göteborg

Generaldirektören träffar framtidens konstnärer i Göteborg

17 April 11:00 – 12:30

Björngårdsvillan, Slottsskogen Dufvas backe 3, i Göteborg. Media inbjuds under rundvandringen av Dômen konstskola, där lärare och studerande finns på plats.

Myndigheten för yrkeshögskolans GD Pia Enochsson besöker Dômen konstskola. Efterfrågan på kreativa och uppfinningsrika personer ökar alltmer i samhället. Välkommen att träffa framtidens konstnärer. Medverkande: Pia Enocsson GD Myndigheten för yrkeshögskolan, Anna Persson, skolchef, Mats Nielsen biträdande skolchef, Jill Lindström skulptur, Henrik Persson grafik, Patrik Andiné måleri, Malin Bogholt måleri samt de studerande. För mer information kontakta Kristina Granqvist, pressansvarig på Myndigheten för yrkeshögskolan 070 - 953 33 73.

Ämnen

Taggar

Regioner


Detta är Myndigheten för yrkeshögskolan: Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Vårt huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.Yrkeshögskolan är en eftergymnasial och CSN-berättigad yrkesutbildning, som drivs i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. En fjärdedel av utbildningen är praktik. Utöver detta ansvarar myndigheten även för Konst och kulturutbildningar och Tolkutbildningar inom folkbildningen. Myndigheten utövar tillsyn på de utbildningsformer och utbildningar som ligger inom vårt ansvarsområde, och hanterar synpunkter och klagomål på utbildningar. Vi är också ansvariga för Sveriges kvalifikationsramverk, SeQF, ett sätt att synliggöra allt lärande för att öka matchningen på arbetsmarknaden.

Presskontakt