Skip to main content

Framtidens pilotutbildning

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2010 12:33 CET

Ett 40-tal piloter om året bör utbildas med statlig finansiering. Utbildningarna bör bedrivas på få ställen i landet och av ett fåtal utbildningsanordnare. Det föreslår Myndigheten för yrkeshögskolan i en utredning som överlämnas till regeringen den 12 november. Riksdagen har beslutat att pilotutbildningarna ska ingå i yrkeshögskolan.

 Få bör utbilda piloter

Myndigheten bedömer att ett 40-tal piloter bör utbildas per år med statlig finansiering inom yrkeshögskolans ram. Med det begränsade studerandeantalet bör utbildningen endast bedrivas av ett fåtal utbildningsanordnare. Dessa måste, utöver Transportstyrelsens krav, också uppfylla krav på hantering av urval, antagning, studievägledning, kvalitetssäkring, uppföljning och utvärdering. En anordnare av pilotutbildning måste också ha en ledningsgrupp för utbildningen där arbetslivets ledamöter är i majoritet.

 Lokalisering av pilotutbildningar

Lokaliseringen av den statsfinansierade pilotutbildningen bör ske till anordnare som har närhet till flera kommersiella flygplatser och nära tillgång till luftrum som inte är alltför hårt trafikerat. Vid lokaliseringen bör man också ta hänsyn till möjligheterna att rekrytera kompetenta lärare och föreläsare från arbetslivet.

 Finansiering av pilotutbildningar

Myndigheten anser att staten bör finansiera ett 40-tal årsplatser i pilotutbildningen. Kostnaderna för pilotutbildningen föreslås täckas av det anslag som Lunds universitet har i dagsläget för att bedriva trafikflygarutbildning samt de anslag som den kompletterande trafikflygarutbildningen inom yrkeshögskolan har. Tillsammans motsvarar det totalt cirka 30 miljoner kronor årligen.

 Myndigheten föreslår också att regeringen bör anslå i storleksordningen 48 miljoner kronor årligen som en särskild utgiftspost, som kan användas till statsfinansierad utbildning inom hela flygområdet. Det skulle kunna finansiera utbildningar till pilot, helikopterpilot, flyginstruktör, flygtekniker med flera yrkesroller inom flygområdet.

Summan 48 miljoner överstiger inte det belopp som staten idag lägger på flygutbildning.

 Pilotutbildningen bör kunna starta i den föreslagna formen hösten 2012.

 Pilotutbildningens innehåll och längd

Myndigheten föreslår att den statligt finansierade pilotutbildningen bör omfatta certifikat motsvarande Commercial Pilot Licence, Multi Engine, Instrument Rating och ATPL-teori (Airline Transport Pilot Licence) samt kursen MCC (Multi Crew Cooperation. Utbildningen bör leda till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen och därmed omfatta minst 25 procents lärande i arbete samt kurser inom området human factors (mänskliga beteenden). Beräknad utbildningstid är 80-90 veckor.

 Utredningsuppdraget

Riksdagen har beslutat att utbildningen av piloter ska ingå i yrkeshögskolan.I regeringens direktiv till utredningsuppdraget angavs att Myndigheten för yrkeshögskolan ska ge förslag på hur den statligt finansierade pilotutbildningen ska inrymmas i yrkeshögskolan samt hur den ska dimensioneras och vidareutvecklas. Under utredningens gång har kontakt hållits med såväl utbildningsanordnare som flygbranschen och Lunds universitet.

Förslagen om framtida pilotutbildningen ingår i utredningen ”Konst, kultur, hantverk och flyg lyfter i yrkeshögskolan”.

Ytterligare upplysningar kan lämnas av utredaren, Margareta Landh, som finns anträffbar på telefon 073-076 74 76.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera