Gå direkt till innehåll
Många vill bli medicinsk sekreterare och idag går det fyra sökande på varje utbildningsplats. Foto: Scandinav
Många vill bli medicinsk sekreterare och idag går det fyra sökande på varje utbildningsplats. Foto: Scandinav

Pressmeddelande -

Här är de populäraste YH-utbildningarna

Medicinsk sekreterare, redovisningsekonom och tandsköterska är de tre utbildningsinriktningarna inom yrkeshögskolan som lockar flest antal sökande. Samtidigt visar statistiken att utbildningsformen är populärare än någonsin och att antalet sökande har stigit med åtta procent på bara ett år.

Trots att antalet utbildningsplatser byggts ut de senaste åren går det idag fyra sökande per plats på yrkeshögskoleutbildningarna till vårdadministratör/medicinsk sekreterare. Utbildningen erbjuds på många orter och kan även läsas på distans.

- I stora delar av landet är efterfrågan på medicinska sekreterare och vårdadministratörer hög. Det är därför positivt att det är många som vill gå de utbildningar vi beviljat, säger omvärldsanalytikern Lisa Östbring på Myndigheten för yrkeshögskolan. 

Den populära lokförarutbildningen hamnade på sjätte plats sett till antal behöriga sökande men har fortsatt högst söktryck per plats. Förra året gick det 8,6 behöriga sökande per plats på utbildningen.

Sedan yrkeshögskolan startade för tio år sedan har antalet sökande ökat kraftigt. Statistiken från SCB visar att det under 2018 var 56 700 personer som sökte en eller fler YH-utbildningar, vilket innebär en ökning med 8 procent på bara ett år.

YH-utbildningarna med flest antal behöriga sökande (antal platser) 

1. Vårdadministratör/medicinsk sekreterare 4006 (1005)

2. Redovisningsekonom 3750 (1052)

3. Tandsköterska 3314 (859)

4. Löneadministratör 2501 (717)

5. Behandlingsassistent 2264 (532)

Statistiken är hämtad från SCBs statistikdatabas och avser sökande till yrkeshögskolan 2018.

Kontaktperson: Johan Lindahl, pressansvarig, 070 - 953 33 73

Relaterade länkar

Ämnen


Detta är Myndigheten för yrkeshögskolan:
Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Vårt huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial och CSN-berättigad yrkesutbildning, som drivs i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. En fjärdedel av utbildningen är praktik.

Utöver detta ansvarar myndigheten även för Konst och kulturutbildningar och Tolkutbildningar inom folkbildningen. Myndigheten utövar tillsyn på de utbildningsformer och utbildningar som ligger inom vårt ansvarsområde, och hanterar synpunkter och klagomål på utbildningar.

Vi är också ansvariga för Sveriges kvalifikationsramverk, SeQF, ett sätt att synliggöra allt lärande för att öka matchningen på arbetsmarknaden.

Presskontakt

Johan Lindahl

Johan Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 070 - 95 33 373

Relaterat material

Relaterade nyheter