Skip to main content

Helsingborgs yrkeshögskola får allvarlig kritik

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2016 13:12 CET

Efter anmälan från en sökande till utbildningen riktar Myndigheten för yrkeshögskolan allvarlig kritik mot Yrkeshögskolan i Helsingborg.

Det är yrkeshögskoleutbildningen Förrättningsassistent inom Lantmäteri som får allvarlig kritik av myndigheten för brister i genomförandet.

Anmälaren menar att hen har fått besked av Yrkeshögskolan i Helsingborg att hen blivit antagen till utbildningen och blivit kallad till ett informationsmöte. I kallelsen stod det också att ”om du inte kan komma då så kan vi lösa det på annat sätt”. Studerande meddelade att hen inte kunde närvara vid samlingen och väntade sedan på fortsatt besked.

Några veckor senare får den sökande en e-post där utbildningsanordnaren informerar om att klassen är fulltalig och att hen får söka utbildningen igen, nästa år.

– Så här får det inte gå till. Det handlar om studerandes rätt. En antagning till en yrkeshögskoleutbildning är att jämföra med myndighetsutövning och det ställs därför höga krav på genomförandet och dokumentationen av antagningsprocessen, något som Yrkeshögskolan i Helsingborg inte alls levt upp till, säger Rafal Tomaszewski, tillförordnad enhetchef på Myndigheten för yrkeshögskolan.

Myndigheten konstaterar i sitt beslut att utbildningsanordnaren har förklarat anmälaren behörig till utbildningen. Genom att skicka ut en kallelse bedömer myndigheten att anordnaren skulle ha berett den sökande en plats på utbildningen. Genom att inte fullföljt antagningsprocessen och berett anmälaren en plats på utbildningen, har Yrkeshögskolan i Helsingborg brustit i genomförandet och i dokumentationen av antagningsprocessen till utbildningen.

För mer information kontakta myndighetens tillförordnade tillsynschef Rafal Tomaszewski 010 209 01 46.

Myndighetens tillsynsuppdrag
Myndigheten för yrkeshögskolan har till uppgift att utöva tillsyn över yrkeshögskoleutbildning. Tillsyn innebär kontroll av att utbildningen genomförs i enlighet med gällande bestämmelser, lag (2009:128) om yrkeshögskolan, förordning (2009:130) om yrkeshögskolan och fastställd utbildningsplan.

Detta är Myndigheten för yrkeshögskolan:
Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Vårt huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial och CSN-berättigad yrkesutbildning, som drivs i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. En fjärdedel av utbildningen är praktik.

Utöver detta ansvarar myndigheten även för Konst och kulturutbildningar och Tolkutbildningar inom folkbildningen. Myndigheten utövar tillsyn på de utbildningsformer och utbildningar som ligger inom vårt ansvarsområde, och hanterar synpunkter och klagomål på utbildningar.

Vi är också ansvariga för att samordna en nationell struktur för validering av utbildning och yrkeskompetens, och är nationell samlingspunkt för EQF (European Qualifications Framework) som ska göra det lättare att jämföra utbildnings- och yrkeskvalifikationer inom EU.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy