Skip to main content

Kompetensbehoven förändras när e-handeln växer

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2019 15:30 CEST

ARBETSLIV I FÖRÄNDRING. Idag krävs mer specialiserade kompetenser för att göra karriär inom handeln. Foto: Scandinav

Handeln är en av de branscher där digitaliseringens konsekvenser blivit allra tydligast. ”Färre fysiska butiker och en global konkurrens påverkar vilka kompetenser som efterfrågas av branschen”, säger Myndigheten för yrkeshögskolans analytiker Linda Wiklund.

Enligt en ny områdesanalys (Ekonomi, administration och försäljning 2019) från Myndigheten för yrkeshögskolan påverkar den växande e-handeln vilka kompetenser som krävs för att arbeta i den traditionella handeln.

I takt med att handeln möter en allt mer komplex och konkurrensutsatt värld ökar kraven på personalen och deras kompetens. Digitaliseringen inom handeln medför stora förändringar, inte minst för de fysiska butikerna.

- För att möta den digitala konkurrensen måste den fysiska butiken gå från att vara en plats kunden måste besöka till att bli en plats kunden vill besöka. Det måste finnas ett mervärde att besöka butiken, säger Linda Wiklund.

Hon menar att utvecklingen förändrar branschen i grunden och att kompetensbehovet kan komma att ändras radikalt. Även karriärmöjligheterna i branschen påverkas.

- Inom handeln har man traditionellt kunnat jobba sig upp, men den allt mer komplexa verklighet som handlarna har att förhålla sig till gör att det idag krävs alltmer specialiserade kompetenser för att avancera. Branschen behöver idag helt andra kompetenser, bland annat dataanalytiker och webbutvecklare säger Linda Wiklund.

Även trenden med alltmer medvetna konsumenter påverkar kompetensbehoven. Ökade transporter kräver bättre hållbarhetskompetens för att möta kraven från konsumenterna.

Områdesanalys och inriktning: Ekonomi, administration och försäljning 2019

Myndighetens områdesanalyser

Områdesanalysen är framtagen av Myndigheten för yrkeshögskolan som ett underlag för de handläggare som arbetar med att läsa ansökningar om att få bedriva YH-utbildning, men kan också vara en bra resurs för de utbildningsanordnare som jobbar med att ta fram nya ansökningar.

Utöver denna områdesanalys finns även följande fem analyser publicerade: Data/IT, Transportsektorn, Hälso- och sjukvård samt socialt arbete, Samhällsbyggnad och byggteknik, Teknik och tillverkning.

Detta är Myndigheten för yrkeshögskolan:
Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Vårt huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial och CSN-berättigad yrkesutbildning, som drivs i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. En fjärdedel av utbildningen är praktik.

Utöver detta ansvarar myndigheten även för Konst och kulturutbildningar och Tolkutbildningar inom folkbildningen. Myndigheten utövar tillsyn på de utbildningsformer och utbildningar som ligger inom vårt ansvarsområde, och hanterar synpunkter och klagomål på utbildningar.

Vi är också ansvariga för Sveriges kvalifikationsramverk, SeQF, ett sätt att synliggöra allt lärande för att öka matchningen på arbetsmarknaden.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.