Skip to main content

Kompletterande utbildningar till yrkeshögskolan

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2010 09:00 CET

De kompletterande utbildningar som är yrkesinriktade bör bli yrkeshögskoleutbildningar, medan kompletterande utbildningar med konstnärlig inriktning eller som har som syfte att bevara eller förnya ett kulturarv bör regleras i en ny förordning för fristående konst- och kulturutbildningar.
Det föreslås  i  utredningen "Konst, kultur och flyg lyfter i yrkeshögskolan", som överlämnats till regeringen.

Kompletterande utbildningar, som omfattar omkring 300 olika utbildningar inom bland annat områden som hantverk, media, friskvård, flyg, konst, teater och musik, har olika former av statligt stöd. En utbildning kan enbart stå under statlig tillsyn, berättiga till studiestöd och/eller statsbidrag. Omkring 150 miljoner kronor betalas ut i statsbidrag till de kompletterande utbildningarna årligen. Utbildningarna administreras av Myndigheten för yrkeshögskolan, (Yh-myndigheten).

Yrkesutbildning

Myndigheten föreslår att utbildningar med yrkesinriktning som har statsbidrag omvandlas till Yh-utbildningar. Det gäller till exempel utbildningar som är inriktade mot utbildningsområden som redan finns i yrkeshögskolan, till exempel media, teknik och trädgård. Även yrkesutbildningar som leder till smala yrken inom exempelvis hantverk föreslås ingå i yrkeshögskolan. Dessa kommer dock att ingå i en särskild kvotgrupp för smala yrken. Utbildningarna omfattas av vissa undantag i yrkeshögskoleförordningen och kommer också att i samband med att de ansöker om statsbidrag inte att ställas mot utbildningar som finns inom stora branscher. En unik utbildning till förgyllare ska inte behöva konkurrera med en byggutbildning.

De yrkesutbildningar som enbart berättigar till studiestöd, föreslås kunna ingå i yrkeshögskolan med finansiering via studerandeavgifter.

Konst- och kulturutbildningar

För de 90-talet utbildningar som har konstnärlig inriktning föreslås statligt stöd enligt en ny förordning för fristående konst- och kulturutbildningar. Merparten av utbildningarna har som främsta syfte att förbereda för högre konstnärliga utbildningar, leda till yrke inom ett kulturellt område eller bevara och förnya ett kulturarv.

Den nya förordningen föreslås börja gälla den 1 juli 2012 då utbildningsformen kompletterande utbildningar bör upphöra att gälla.

Utredningsuppdraget

Regeringen har gett Yh-myndigheten i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inordna de kompletterande utbildningarna i yrkeshögskolan. I utredningsuppdraget har även ingått att utreda hur den statligt finansierade pilotutbildningen ska inordnas i yrkeshögskolan och  hur den ska dimensioneras och vidareutvecklas.

http://www.yhmyndigheten.se/hem/nyhetsrum/konst-kultur-hantverk-och-flyg-lyfter-i-yrkeshogskolan

Ytterligare upplysningar kan lämnas av utredaren, Margareta Landh, som finns anträffbar på telefon 073-076 74 76.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera