Skip to main content

Länens framtida behov av arbetskraft

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2012 10:00 CET

Länens framtida behov av arbetskraft presenteras av Myndigheten för yrkeshögskolan idag i en rapport. Fokus ligger på den kompetens som utbildningar vid yrkeshögskolan tillgodoser. Det är första gången en sådan sammanställning presenteras.

 Regional utveckling och regionala kompetensbehov, skillnader och likheter, är viktiga aspekter att belysa vid bedömning om vilka utbildningar som får ingå i yrkeshögskolan.

I rapporten redovisas översiktligt samtliga läns demografiska situation, aktuell näringslivsstruktur, betydande regionala satsningar som på olika sätt kan komma att påverka respektive läns utveckling och därmed även framtida kompetensbehov. Syftet är att få en övergripande bild av vilka yrkeshögskoleutbildningar som kan komma att behövas inom ett specifikt län för att tillgodose behovet av kvalificerad arbetskraft.  Befintligt utbildningsutbud inom yrkeshögskolan redovisas och företrädare för länen har fått bedöma hur väl detta överensstämmer med deras egen bedömning av behovet av utbildningsinriktningar.

 ̶  Det är viktigt både för länen och myndigheten att ha kunskap om hur efterfrågan på kompetens ser ut i de olika regionerna. På detta sätt får vi bättre underlag när det gäller lämplig regional placering av utbildningar inom yrkeshögskolan som ska tillgodose arbetslivets behov av utbildad arbetskraft säger avdelningschef Björn Scheéle.

I rapporten framgår att yrkeshögskoleutbildningar är en viktig del i den regionala kompetensförsörjningen. Myndighetens tidigare rapporter har också visat att rekryteringen till utbildningarna främst sker inom den lokala arbetsmarknadsregion där utbildningarna finns.  Majoriteten av de examinerade stannar också kvar i regionen efter avslutad utbildning och står därmed till den regionala arbetsmarknadens förfogande. Det innebär att yrkeshögskoleutbildningarna bidrar till den regionala tillväxten och förser arbetslivet med rätt kompetens.

Samtliga länsredovisningar finns i rapporten på www.yhmyndigheten.se

Ytterligare upplysningar lämnas av David Göransson, telefon 010-209 02 13.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy