This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Pressmeddelande -

Myndighet kräver tillbaka statsbidrag från Rinman Education

Myndigheten för yrkeshögskolan har beslutat att kräva tillbaka 369 000 kronor från utbildningsföretaget Rinman Education AB.

I samband med att myndigheten genomförde en tillsyn av utbildningen Förberedande industridesignutbildning i Hällefors framkom det att företaget lämnat felaktiga uppgifter om antalet studerande på utbildningen. Det har lett till att företaget fått ett för högt statsbidrag för 2012. Utbildningen, som är en kompletterande utbildning, har som främsta syfte att förbereda för högskolestudier inom industridesign. Utbildningen har statligt stöd i form av statsbidrag och studiestöd för maximalt 32 studerande.

Storleken på statsbidraget baseras på hur många studerande som skolan själv rapporterar finns på utbildningen. I samband med tillsynen upptäcktes att skolan fått statsbidrag för studerande som i själva verket genomförde en 20 veckors distanskurs i skissteknik, trots att denna utbildning saknar statligt stöd.

Rinman Education AB har bekräftat felaktigheterna och har ålagts att betala tillbaka statsbidraget inom en månad. Det är första gången sedan Myndigheten för yrkeshögskolan tog över ansvaret för de kompletterande utbildningarna (KU) i juli 2009 som en KU-utbildning är föremål för återkrav av utbetalat statsbidrag.

– Det är viktigt att hanteringen av skattemedel sker på ett korrekt sätt. Vår granskning syftar till att skapa förortroende för de utbildningsformer som vi ansvarar för i alla led, säger Christer Bergqvist, chef för myndighetens tillsyn och kvalitetsgranskning.

För ytterligare information kontakta pressansvarig Kristina Granqvist 070 953 33 73.

Fakta om myndighetens ekonomiska granskning
Myndigheten för yrkeshögskolan ansvarar för ekonomisk granskning av yrkeshögskoleutbildningar, kompletterande utbildningar samt tolkutbildningar. Under 2012 utredde Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) 35 ärenden om avvikelser av utbetalt statligt stöd. Drygt 70 procent av dessa ledde till beslut om återkrav på totalt 1,3 miljoner kronor. Hittills under året har 27 ärenden varit föremål för ekonomisk granskning och redan nu har granskningen lett till återkrav i samma storleksordning som för hela förra året – det vill säga cirka 1,3 miljoner kronor.

Det totala statsbidraget som MYH betalade ut för yrkeshögskoleutbildningar, kompletterande utbildningar och tolkutbildningar under 2012 var cirka 1,5 miljarder kronor. Hur statsbidrag har rekvirerats följs regelbundet upp av MYH.

Ämnen

Taggar

Regioner


Fakta om kompletterande utbildningar
Kompletterande utbildningar är fristående utbildningar inom framför allt områdena konst, kultur och hantverk. Totalt finns omkring 300 utbildningar, de flesta inom det konstnärliga och estetiska området. Andra kompletterande utbildningar är yrkesutbildningar. Utbildningarna finns på både gymnasial och eftergymnasial nivå. De ger inte någon formell behörighet till fortsatta studier, men de konstnärligt inriktade utbildningarna är förbereder ofta för vidare studier på konstnärliga utbildningar inom högskolan. Majoriteten av utbildningarna är avgiftsbelagda och en del berättigar till studiestöd. Mer information på www.myh.se,

 

 

Presskontakt