Skip to main content

Nya yrkeshögskoleutbildningar

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2010 14:59 CET

Rekord i antal ansökningar - nu är det klart vilka yrkeshögskoleutbildningar som godkänns för start hösten 2010 och våren 2011.

Vid ansökningsomgången under hösten 2009 för de utbildningsanordnare som vill bedriva utbildning enligt reglerna för yrkeshögskolan inkom hela 851 ansökningar. Av dessa är det nu 297 där beslut fattats att bevilja statsbidrag, vilket motsvarar 35 procent av ansökningarna. De beslutade utbildningarna motsvarar ungefär 7 700 studieplatser. I detta ingår de extra utbildningsplatser som regeringen föreslog i budgetpropositionen för år 2010.

 Efter ansökningsomgången är det ett drygt 20-tal helt nya utbildningsanordnare av totalt6 cirka 160, som beslutats i denna omgång. Fördelningen mellan anordnare i offentlig och privat regi är ungefär 60-40. 

 Flest beslutade utbildningsplatser i denna ansökningsomgång finns inom områdena ekonomi, administration och försäljning samt teknik och tillverkning. De därnäst största områdena är hälso- och sjukvård och socialt arbete samt samhällsbyggnad och byggteknik.

 Något mer än hälften av de beviljade utbildningarna finns i Stockholms-området, Västra Götaland och Skåne.

 De viktigaste kriterierna för att få starta en yrkeshögskoleutbildning är att det finns ett tydligt behov och en efterfrågan för den kompetens som utbildningen leder till och att det finns representanter för arbetslivet som medverkar och engagerar sig i utbildningen. Men myndigheten bedömer även blivande utbildningsanordnares organisations- och kvalitetssäkringsförmåga.

 ─ Vi har prioriterat utbildningar med tydliga yrkesroller, säger överdirektör Mats Miljand och nämner att 40 procent av de beviljade utbildningarna är nya.

 ─ Nu finns fler studieplatser inom den eftergymnasiala yrkesutbildningen än någonsin tidigare. Det visar att Yrkeshögskolan kommer att spela en betydande roll för kompetensförsörjningen i landet menar Mats Miljand.

 Hela listan på beviljade utbildningar finns på www.yhmyndigheten.se

 Upplysningar om enskilda utbildningar kan lämnas av respektive handläggare som nås via växeln 010-209 01 00.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy