Skip to main content

Nytt rekord – 13 procent fler ansökningar till yrkeshögskolan

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2014 08:08 CEST

1 339 ansökningar om att bedriva yrkeshögskoleutbildning hade kommit in till Myndigheten för yrkeshögskolan när ansökningstiden tog slut. Det är en ökning med 13 procent från 2013 och nytt rekord.

Sedan 2009, när yrkeshögskolans första ansökningsomgång genomfördes, har antalet ansökningar om att bedriva yrkeshögskoleutbildning ökat med 57 procent, från 851 till 1 339 ansökningar. I årets ansökningsomgång noterar vi glädjande att ansökningarna kommer från landets alla län.

– Myndighetens uppdrag är att leverera kvalificerad kompetens till ett anställande arbetsliv. För att klara det måste vi ha engagerade utbildningsanordnare som vill bedriva yrkeshögskoleutbildningar som arbetslivet efterfrågar. Att ansökningarna hittills alltid ökat visar på att utbildningsformen fungerar och har legitimitet, så detta nya rekord gör oss glada, säger Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson.

Utöver de 1 339 ansökningarna till yrkeshögskolan, har 128 ansökningar om att få bli konst- och kulturutbildningar lämnats in till Myndigheten för yrkeshögskolan. Nu väntar en intensiv höst för myndighetens handläggare att gå igenom och bedöma alla ansökningar. I januari 2015 fattas beslut om vilka utbildningar som kommer att kunna ingå i yrkeshögskolan och få statsbidrag samt vilka som blir konst- och kulturutbildningar. Förra året kunde 30 procent av ansökningarna beviljas.

Den 25 september kommer statistiken av inkomna ansökningar per län, kommun samt utbildningsområde att presenteras på myndighetens webbplats; www.myh.se.

För mer information kontakta pressansvarige Kristina Granqvist, 070 953 33 73, kristina.granqvist@myh.se


Detta är Myndigheten för yrkeshögskolan:
Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Vårt huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.

Yrkeshögskolan, som är en eftergymnasial och CSN-berättigad yrkesutbildning, utgår från arbetslivets behov av kompetens. Utbildningarna drivs därför i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare, och en fjärdedel av utbildningen är praktik. Under ett år studerar ungefär 40 000 på olika yrkeshögskoleutbildningar. Det finns både privata och offentliga utbildningsanordnare runt om i Sverige. Mer information på www.yrkeshogskolan.se

Vi analyserar arbetsmarknadens behov av utbildningar inom yrkeshögskolan, beslutar vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan och beviljar statsbidrag till utbildningsanordnarna. Vi kontrollerar och granskar även utbildningarnas kvalitet och resultat.

Utöver detta ansvarar myndigheten för frågor som rör för två utbildningsformer som ligger utanför yrkeshögskolan - kompletterande utbildningar och tolkutbildningar inom folkbildningen. Myndigheten utövar tillsyn på de utbildningsformer och utbildningar som ligger inom vårt ansvarsområde, och hanterar synpunkter och klagomål på utbildningar.

Vi är också ansvariga för att samordna en nationell struktur för validering av utbildning och yrkeskompetens, och är nationell samlingspunkt för EQF (European Qualifications Framework) som ska göra det lättare att jämföra utbildnings- och yrkeskvalifikationer inom EU.

Mer information hittar du på www.myh.se.


 

 

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy