Skip to main content

Studie av regionala effekter av utbildning

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2010 10:35 CET

Myndigheten för yrkeshögskolan har givit två forskare vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i uppdrag att följa upp vilka regionala effekter de kvalificerade yrkesutbildningarna (KY) har inneburit.

Forskarna ska bland annat studera om utbildningarna har påverkat arbetslösheten, sysselsättningen och inkomstutvecklingen i regioner där KY-utbildning bedrivits jämfört med regioner där KY-utbildning inte bedrivits, men som i övrigt har liknande förutsättningar.

Studien ska vara slutförd hösten 2010 och är den första av flera studier av KY-utbildningars och yrkeshögskoleutbildningars regionala effekter, som den nystartade Myndigheten för yrkeshögskolan planerar att genomföra under 2010 till 2013.

De övriga studierna ska följa upp hur det har gått för tidigare studenter, hur väl utbildningarna förser arbetsgivare med kompetent arbetskraft samt i vilken grad utbildningarna är samhällsekonomiskt lönsamma.

Ytterligare upplysningar om utredningsuppdraget kan besvaras av Magnus Johansson, telefon 010-209 01 08.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy