Skip to main content

​Värmland får tolv nya utbildningar och presterar det bästa resultat någonsin

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2017 08:02 CET

Yrkeshögskolan levererar sina bästa resultat någonsin i Värmland. Andelen som tar examen och har ett jobb inom det område som utbildningen leder till har aldrig varit högre. Och nu får länet tolv nya YH-utbildningar.

Idag presenterar Myndigheten för yrkeshögskolan hur det har gått för studerande på yrkeshögskolan efter avslutad utbildning. Och det har gått bra – 9 av 10 har ett jobb året efter sin examen och närmare 7 av 10 har det inom det område som utbildningen var avsedd för. Även i Värmland förbättras resultaten. Andelen som tar examen (78 procent) ligger rejält över rikssnittet (73 procent). En markant förbättring sker i länet när det gäller studerande i rätt jobb. Den siffran ökar med hela 15 procentenheter jämfört med 2015.

Pressträff i Karlstad
Thomas Persson, generaldirektör för Myndigheten för yrkeshögskolan kommer idag vid en pressträff att berätta mer om Värmlands goda resultat och besöka Karlstad Teknikcenter, Valmets industriområde, Axel Johnsons väg 6, kl 11.30.

Idag är det också klart vilka nya YH-utbildningar som beviljas och som startar till hösten. Det blir tolv nya utbildningar till länet inom bland annat teknik, samhällsbyggnad, vård.

Yrkeshögskolan uppfyller väl sitt syfte att leverera kvalificerad kompetens såväl nationellt som regionalt. Resultaten efter årets ansökningsomgång innebär att Värmland hamnar på fjärde plats när det gäller nya utbildningsplatser per 10 000 invånare mellan 20 och 64 år, säger generaldirektör Thomas Persson.

För anmälan till pressträffen kontakta utredare Margareta Landh 0730 76 74 76
margareta.landh@myh.se

Detta är Myndigheten för yrkeshögskolan:
Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Vårt huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial och CSN-berättigad yrkesutbildning, som drivs i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. En fjärdedel av utbildningen är praktik.

Utöver detta ansvarar myndigheten även för Konst och kulturutbildningar och Tolkutbildningar inom folkbildningen. Myndigheten utövar tillsyn på de utbildningsformer och utbildningar som ligger inom vårt ansvarsområde, och hanterar synpunkter och klagomål på utbildningar.

Vi är också ansvariga för Sveriges kvalifikationsramverk, SeQF, ett sätt att synliggöra allt lärande för att öka matchningen på arbetsmarknaden.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera