Skip to main content

Var femte studerande på yrkeshögskolan har utländsk bakgrund

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2011 10:00 CET

Var femte studerande som antogs till någon utbildning inom yrkeshögskolan år 2010 hade utländsk bakgrund. Det är högre andel än inom någon annan eftergymnasial utbildningsform.

De studerande med svensk bakgrund har generellt sett en lägre utbildningsnivå än de studerande med utländsk. Bland dem med utländsk bakgrund är det 36 procent som redan har en eftergymnasial utbildning, dvs. mer än var tredje studerande. Bland kvinnorna med utländsk bakgrund var det hela 40 procent som redan tidigare hade en eftergymnasial utbildning när de antogs till en yrkeshögskoleutbildning.

Lägst andel studerande med utländsk bakgrund fanns till exempel på utbildningar inom Lantbruk, trädgård, skog och fiske. Där hade endast fem procent av de studerande utländsk bakgrund. Störst andel fanns inom Data/IT med 26 procent.

Bland de studerande som är över 30 år har var fjärde utländsk bakgrund.

Som jämförelse kan nämnas att enligt Statistiska centralbyrån, SCB, är andelen personer med utländsk bakgrund 23 procent i åldern 15-54 år. Andelen inom yrkeshögskolan speglar således nästan befolkningen.

Med utländsk bakgrund avses här den gängse definitionen, dvs. de som är födda utomlands eller är födda i Sverige men har två utrikes födda föräldrar.

Samtliga 16 555 studerande som antogs till någon yrkeshögskoleutbildning år 2010 ingår i studien som Myndigheten för yrkeshögskolan utförde med hjälp av SCB-data.

Hela rapporten finns på www.yhmyndigheten.se

Ytterligare upplysningar om rapporten kan lämnas av analytiker Paula Kossack, telefon 010-209 01 85.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy