Gå direkt till innehåll
Funktionsrätt Sverige på Delaktighetsforum under Almedalsveckan 2018. Foto: Kalle Jönsson
Funktionsrätt Sverige på Delaktighetsforum under Almedalsveckan 2018. Foto: Kalle Jönsson

Delaktighetsforum – en arena i Almedalen för full delaktighet

Tid 01 Juli 2019 09:00 – 03 Juli 2019 18:00

Plats Gotlands museum, Sävesalen Strandgatan 14, Visby

Myndigheten för delaktighet kommer även sommaren 2019 att arrangera Delaktighetsforum – en arena för frågor om delaktighet och tillgänglighet i Almedalen. Arenan vänder sig till aktörer och publik som vill mötas kring frågor om hur samhället kan utformas så att alla, oavsett funktionsförmåga, får möjlighet att delta.

MFD arrangerade arenan även förra sommaren, i Gotlands museum i Visby. Gensvaret från deltagare och publik var mycket positivt. I år återvänder vi till museet, men nu till den något större lokalen Sävesalen. En nyhet är att de tre dagar som arenan äger rum kommer att ha varsitt tema:

Måndag 1 juli: Tema utbildning.

Tisdag 2 juli: Tema arbetsliv.

Onsdag 3 juli: Tema digital delaktighet.

Varje dag klockan 9-11 arrangerar MFD ett block på dagens tema. Klockan 11-17 genomför andra deltagare egna programpunkter om 45 minuter, med start varje hel timme. Kostnaden för en programtid är 12 700 kronor exklusive moms eller 15 000 kronor inklusive moms. I priset ingår lokalhyra, teknik, teckenspråkstolkning och skrivtolkning.

Önskemål om programtider på Delaktighetsforum 2019 skickas till almedalen@mfd.se. Ange vilken dag och vilka tider ni intresserade av, vad ni planerar att tala om.

Sista dag för anmälan är tisdag den 23 april.

Ämnen

Taggar


Myndigheten för delaktighet är en kunskapsmyndighet som arbetar inom funktionshinderområdet. Vi arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara fullt delaktiga i samhället.

Vi driver på utvecklingen, följer upp funktionshinderpolitiken och sprider kunskap inom området med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som grund.

Vårt uppdrag är att verka för att funktionshinderspolitiken får genomslag i hela samhället.

Presskontakt

Camilla Arvenberg

Camilla Arvenberg

Presskontakt Pressansvarig 073 699 73 57