Axm668yklt9faimcdzkq

20 punkter för ökad delaktighet och tillgänglighet

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2018 11:59 CEST

Den 2 juli 2018 öppnar Delaktighetsforum – en ny scen i Almedalen för frågor om delaktighet, tillgänglighet och funktionshinder. Årets program innehåller 20 punkter som ska öka kunskapen om situationen för personer med funktionsnedsättning. Arrangör är Myndigheten för delaktighet.

Zk2nojm3nt8yxenrlnh5

​​​Internationella möten för bättre inkludering

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2018 08:26 CEST

Den 28-29 maj samlas runt 500 internationella ledare på olika platser i Europa för att arbeta med funktionshindersfrågor. Nätverksmötena avslutas i Stockholm där deltagarna gemensamt ska försöka hitta sätt att öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning.​

Xfer8vlglkxi6ezq0iqx

Ny film: så utformas ett samhälle för alla

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2018 08:47 CEST

Att tänka rätt från början när produkter och tjänster ska utvecklas bidrar till att utforma samhället för så många som möjligt, oavsett deras funktionsförmåga. Men hur tänker man rätt? En ny film från Myndigheten för delaktighet förklarar vad universell utformning är och hur det kan bidra till ett samhälle med mångfald som grund.

Ge71xrdu8ij9iv6yyjqy

Checklista ska göra vallokaler tillgängliga

Pressmeddelanden   •   Apr 17, 2018 08:00 CEST

Den 9 september slår 6 000 vallokaler upp dörrarna för landets röstberättigade. Om alla verkligen får chansen att rösta beror i stor utsträckning på hur tillgängliga lokalerna kommer att vara. En ny checklista från Myndigheten för delaktighet ska hjälpa kommunerna att förbättra läget jämfört med 2014.

Mnbzam1nt45x41hjm0lo
Tthouxih8kqd5blyj96u Rftvua1abnletydg0xtq

Funktionssimulatorn visar vardagen för elever med kognitiv funktionsnedsättning

Pressmeddelanden   •   Jan 22, 2018 11:30 CET

Hur kan en elev med kognitiv funktionsnedsättning uppleva en dag i skolan? Det blir tydligt i två nya filmer som tagits fram på uppdrag av Myndigheten för delaktighet.

Nnkydbeirizrfbvezlcx
Rftvua1abnletydg0xtq

"Assistanshund en god investering för både individen och kommunen"

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2017 10:37 CET

Vad är vitsen med assistanshundar, och varför beviljas de så sällan av kommuner och landsting inom ramen för socialtjänst- och hälso- och sjukvårdslagen? Här svarar Malin Ekman Aldén, generaldirektör för Myndigheten för delaktighet, på fem frågor om de nyttiga djuren.

Uljxuwc5e3m0p9dqjiut
Rftvua1abnletydg0xtq Y2idlm40h2cc89nugmxg

Karlskrona värd för konferens om välfärdsteknik

Nyheter   •   Nov 21, 2017 16:22 CET

Digital teknik bidrar till att personer med funktionsnedsättning blir mer delaktiga i samhället och kan leva ett självständigt, aktivt och tryggt liv. Den 23 november genomför Myndigheten för delaktighet en konferens i Karlskrona om hur tekniken kan användas i det dagliga livet. Karlskronas kommundirektör Carl-Martin Lanér är först ut bland talarna.

It4maqevmw4nsvhcwwvy
Rftvua1abnletydg0xtq Y2idlm40h2cc89nugmxg

Malmö värd för konferens om välfärdsteknik

Nyheter   •   Nov 06, 2017 08:30 CET

​Digital teknik bidrar till att personer med funktionsnedsättning blir mer delaktiga i samhället och kan leva ett självständigt, aktivt och tryggt liv. Den 8 november genomför Myndigheten för delaktighet en konferens i Malmö om hur tekniken kan användas i det dagliga livet.

Media no image

Osynlighet, sårbarhet och beroende bakom våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2017 09:15 CET

Osynlighet, sårbarhet och beroende gör kvinnor med funktionsnedsättning särskilt utsatta för mäns våld. De som drabbas har svårare än andra att få skydd, och i rättssystemet fortsätter svårigheterna.

Myndigheten för delaktighet har på regeringens uppdrag samlat kunskapen om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. I en ny rapport beskriver myndigheten situationen och föreslår en rad åtgärder för att förbättra situationen för de som drabbats eller riskerar att drabbas av våld. Rapporten bygger på en samlad överblick av de senaste årens forskning samt intervjuer med ett 30-tal aktörer som arbetar med frågan om våld mot personer med funktionsnedsättning.

- Det är en mörk bild som framträder. Risken för att utsättas för våld ökar i takt med beroendet av andra i ens omgivning. Den som behöver andras stöd i allt från att sköta sin privata hygien till myndighetskontakter blir väldigt sårbar, säger Malin Ekman Aldén, generaldirektör för Myndigheten för delaktighet.

Förutom det våld som drabbar alla kvinnor riskerar kvinnor med funktionsnedsättning att utsättas för våld som är direkt kopplat till funktionsnedsättningen. Det kan handla om att någon gömmer ens hjälpmedel, vägrar teckenspråkstolka eller straffar en ekonomiskt.

Den faktiska omfattningen av våldet är inte statistiskt klarlagd, men flera studier visar att kvinnor med funktionsnedsättning är mer utsatta än andra kvinnor.

- Särskilt kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning utsätts för våld och kränkningar, det senare inte minst via sociala medier. En del har också svårt med gränssättningen, vilket ytterligare ökar risken för att drabbas. Därför föreslår vi bland annat att sex- och samlevnadsundervisningen i särskolan och gymnasiesärskolan ska förbättras för att öka medvetenheten om vad som är okej och inte.

Ett grundläggande problem är bristande kunskaper om funktionshindersperspektivet hos de yrkesgrupper som möter personer med funktionsnedsättning.

- Bland annat riskerar den som har drabbats av våld att stöta på nya svårigheter rättssystemet. Det kan handla om att inte förstå hur systemet fungerar, att inte få stöd av ett passande målsägandebiträde eller att inte bli trodd. Här finns en hel del att lära av den senaste tidens arbete med barn som bevittnat eller utsatts för våld, säger Malin Ekman Aldén.

Fler slutsatser i rapporten

 • Information till våldsutsatta måste bli tillgänglig för alla oavsett funktionsförmåga.
 • Fler utsatta personer med funktionsnedsättning behöver få tillgång till skyddade boenden, genom bland annat förbättrad tillgänglighet och samarbete över kommungränserna.
 • Svårigheter och hinder i hela rättssystemet behöver kartläggas och åtgärdas, och stödet vid förhör och förhandling förbättras.
 • Verktyg för svåra samtal behöver samlas och spridas så att fler personer med funktionsnedsättning kan fatta egna beslut.
 • Kunskapen om utsattheten för människohandel och prostitution bland personer med funktionsnedsättning behöver utvecklas.

Myndigheten för delaktighet är en kunskapsmyndighet som arbetar inom funktionshinderområdet. Vi arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara fullt delaktiga i samhället.

Vi driver på utvecklingen, följer upp funktionshinderpolitiken och sprider kunskap inom området med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som grund.

Vårt uppdrag är att verka för att funktionshinderspolitiken får genomslag i hela samhället.

Osynlighet, sårbarhet och beroende gör kvinnor med funktionsnedsättning särskilt utsatta för mäns våld. De som drabbas har svårare än andra att få skydd, och i rättssystemet fortsätter svårigheterna.

Läs vidare »
Qrcx5vwqklc3ptkhfdp0
Rftvua1abnletydg0xtq Oeb2x8h8viyx7zqnnuru

Ny app gör det enklare att välja kläder efter väder

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2017 11:20 CEST

Att välja kläder efter en titt på termometern kan vara svårt för personer med kognitiv funktionsnedsättning. Nu kan Figuren hjälpa den som är osäker, tack vare en ny app från Myndigheten för delaktighet.

Bilder & Videor 6 bilder

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig kommunikatör
 • hdhukalle.webbvvjonsson@mfjbssxxd.gpse
 • 073-699 73 57

Om Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för delaktighet, MFD, är en statlig myndighet som arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga i samhället.

Myndigheten för delaktighet har i uppdrag att verka för att funktionshinderspolitiken ska få genomslag i hela samhället. Vi arbetar utifrån ett rättighetsperspektiv för att alla människor ska kunna vara fullt delaktiga i samhället, oavsett funktionsförmåga.

Adress

 • Myndigheten för delaktighet
 • Besöksadress Sturegatan 3
 • 121 77 Sundbyberg