Gå direkt till innehåll
Anna Vogel, forskare i nordiska språk vid Stockholms universitet. Foto: Björn Lennestig/Stockholms universitet.
Anna Vogel, forskare i nordiska språk vid Stockholms universitet. Foto: Björn Lennestig/Stockholms universitet.

Frukostmöte: Tolv år med ordet funktionsnedsättning

Tid 25 September 2019 08:30 – 09:30

Plats Myndigheten för delaktighet, Sturegatan 3 i Sundbyberg

Vilka är de språkliga utmaningarna i dag? Hur kan myndigheter, kommuner och regioner bli bättre på att upptäcka och förändra diskriminerande språkbruk? Välkomna på frukostmöte hos Myndigheten för delaktighet tillsammans med språkforskaren Anna Vogel den 25 september.

År 2007 försvann ”handikappad” ur Socialstyrelsens lista över rekommenderade ord och uttryck. För att flytta fokus från enskilda individers förutsättningar till hinder i miljön skulle i stället ”funktionsnedsättning” och ”funktionshinder” användas. Vad ledde förändringen till?

Anna Vogel, forskare i nordiska språk, presenterar vid frukostmötet sin undersökning om hur språkliga rekommendationer följs upp. Hon beskriver vilken effekt språkpolicyarbetet har på det officiella språkbruket och föreslår en ny metod för att utvärdera den här typen av rekommendationer.

Frukostmötet är kostnadsfritt och riktar sig till anställda i myndigheter, regioner och kommuner samt funktionshindersorganisationer.

Lättare frukost serveras från klockan 8.

Ämnen

Taggar

Regioner


Myndigheten för delaktighet är en kunskapsmyndighet som arbetar inom funktionshinderområdet. Vi arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara fullt delaktiga i samhället.

Vi driver på utvecklingen, följer upp funktionshinderpolitiken och sprider kunskap inom området med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som grund.

Vårt uppdrag är att verka för att funktionshinderspolitiken får genomslag i hela samhället.

Presskontakt

Camilla Arvenberg

Camilla Arvenberg

Presskontakt Pressansvarig 073 699 73 57