Gå direkt till innehåll
Frukostseminarium om kvalitet i färdtjänsten

Frukostseminarium om kvalitet i färdtjänsten

Tid 18 December 2018 09:00 – 10:30

Plats Clarion Hotel Sign, Stockholm

För många är möjligheten att använda färdtjänst en förutsättning för att kunna vara delaktiga i samhället på lika villkor som andra. Myndigheten för delaktighet, MFD, har på uppdrag av regeringen gjort en kartläggning av kvaliteten i färdtjänsten. MFD bjuder nu in till ett frukostseminarium om rapporten.

Ämnen


Myndigheten för delaktighet är en kunskapsmyndighet som arbetar inom funktionshinderområdet. Vi arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara fullt delaktiga i samhället.

Vi driver på utvecklingen, följer upp funktionshinderpolitiken och sprider kunskap inom området med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som grund.

Vårt uppdrag är att verka för att funktionshinderspolitiken får genomslag i hela samhället.

Presskontakt

Camilla Arvenberg

Camilla Arvenberg

Presskontakt Pressansvarig 073 699 73 57