Gå direkt till innehåll
Appar som tipsar om vilka kläder som lämpar sig för dagen är exempel på digital teknik som kan bidra till delaktighet, självbestämmande och självständighet för personer med funktionsnedsättning. Illustration: Åsa Klingberg
Appar som tipsar om vilka kläder som lämpar sig för dagen är exempel på digital teknik som kan bidra till delaktighet, självbestämmande och självständighet för personer med funktionsnedsättning. Illustration: Åsa Klingberg

Myndigheten för delaktighet på MVTe-mässan

Tid 22 Januari 2019 - 23 Januari 2019

Plats Kistamässan

Myndigheten för delaktighet deltar med tre seminarier om delaktighet i det digitala samhället och om digitalt bistånd på MVTe-mässan 2019 i Kista.

MVTe står för Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa, och är en två dagar lång konferens och mässa på temat införandet av ny teknik inom kommunal vård och omsorg. Myndigheten för delaktighet arrangerar tre seminarier på årets upplaga av MVTe-mässan, som pågår den 22-23 januari.

 

Full delaktighet i det digitala samhället (22 jan)

En initierad panel belyser frågor om digital delaktighet. Vi tar upp frågor om alla människor måste bli digitala, vilka som inte är delaktiga idag och vilka hindren är samt för en dialog om de stora utmaningarna de närmaste fem åren.
Paneldeltagare: Andreas Tollwé, BOSSE Råd, stöd & kunskapscenter, Jonas Hampus, Falu kommun och Föreningen Sveriges Socialchefer, Emily Nordqvist, Digitaliseringsrådet och Rita Ehrenfors, Myndigheten för delaktighet.
Moderator: Oskar Jonsson, Myndigheten för delaktighet.

När digitaliseringen blir en möjlighet – vändpunkten (23 jan)

Projektet Digitala tjänster har uppdraget att stödja kommuner i att använda digital teknik med syfte att ge individen möjlighet till ökad delaktighet, trygghet, aktivitet, självständighet och självbestämmande. Myndigheten för delaktighet lyfter några exempel på hur hinder för digital delaktighet övervinns.
Rita Ehrenfors, projektledare, Myndigheten för delaktighet

Digitalt bistånd – att införa digital teknik med respekt för mänskliga rättigheter (23 jan)

I år fyller FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 10 år i Sverige. Digitaliseringen kan riva hinder genom förändrade arbetssätt och digital teknik. Myndigheten för delaktighet presenterar ett kommande webbaserat stöd till biståndsbedömare som vill arbeta närmare FN:s konvention.
Camilla Axelsson, Kommunikatör, Myndigheten för delaktighet

MVTe-mässan arrangeras av SKL, Västerås stad, Vinnova och Myndigheten för delaktighet. Målgruppen är främst chefer och tjänstemän inom kommunal vård och omsorg. Men även politiker, verksamhetsutvecklare, vård- och omsorgspersonal, IT-ansvariga, jurister och upphandlare.

Mer information om mässan finns på https://mvte.se/

Ämnen

Taggar

Regioner


Myndigheten för delaktighet är en kunskapsmyndighet som arbetar inom funktionshinderområdet. Vi arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara fullt delaktiga i samhället.

Vi driver på utvecklingen, följer upp funktionshinderpolitiken och sprider kunskap inom området med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som grund.

Vårt uppdrag är att verka för att funktionshinderspolitiken får genomslag i hela samhället.

Presskontakt

Camilla Arvenberg

Camilla Arvenberg

Presskontakt Pressansvarig 073 699 73 57