Gå direkt till innehåll
Bild med texten Digin - En nätverksdag om digital inkludering och tillgänglighet 26 maj 2020 samt logotyper för PTS, MFD och DIGG
Bild med texten Digin - En nätverksdag om digital inkludering och tillgänglighet 26 maj 2020 samt logotyper för PTS, MFD och DIGG

Nätverksdagen Digin genomförs helt digitalt

Tid 26 Maj 2020 09:30 – 15:00

Den 26 maj 2020 arrangerar myndigheterna PTS, MFD och DIGG en nätverksdag om digital inkludering. I stället för en fysisk träff är nu Digin ett helt digitalt arrangemang. 

Digin är ett tillfälle för offentlig sektor att samlas kring gemensamma frågor och utmaningar kopplat till digital inkludering och tillgänglighet. Fokus för dagen är erfarenhetsutbyte, vägledning och inspiration.

På grund av rådande läge med covid-19 blir dagen en digital möjlighet att mötas. Samtliga programpunkter och talare kvarstår och dagen innehåller föreläsningar, nätverksmöjligheter och fördjupande temaspår och workshops.

Både öppna föreläsningar och slutna workshops

Delar av programmet kommer att direktsändas och vara öppet för alla att ta del av. Sändningen kommer ligga på digin.nu med både direkttextning, teckenspråkstolkning och syntolkning.

De fördjupande temaspåren kommer att arrangeras i digitala temarum där deltagarna delar erfarenheter och insikter i olika workshopmoment. För temaspåren är antalet platser begränsat.

Hela nätverksdagen dokumenteras och  publiceras efter Digin. Expertintroduktionerna till de fem temaspåren publiceras efter att dagen har genomförts då även webbsändningen kommer att ligga kvar öppet.

Många erfarna talare medverkar

Direktsändningen av Digin sker från Norra Latin i Stockholm och leds av moderatorerna Beata Wickbom och Staffan Taylor. Talarna företräder bland annat Digitaliseringsrådet, Statistiska centralbyrån, Internetstiftelsen, Begripsam, Skellefteå kommun, Helsingborg stad, Skatteverket och Microsoft.

Program och mer information finns på www.digin.nu 

Ämnen

Taggar


Myndigheten för delaktighet är en kunskapsmyndighet som arbetar inom funktionshinderområdet. Vi arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara fullt delaktiga i samhället.

Vi driver på utvecklingen, följer upp funktionshinderpolitiken och sprider kunskap inom området med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som grund.

Vårt uppdrag är att verka för att funktionshinderspolitiken får genomslag i hela samhället.

Presskontakt

Camilla Arvenberg

Camilla Arvenberg

Presskontakt Pressansvarig 073 699 73 57