Gå direkt till innehåll
MFD kommer att genomföra tre seminarier om aktiv fritid. Den 15 oktober inträffar det första. Foto: Pia Nordlander.
MFD kommer att genomföra tre seminarier om aktiv fritid. Den 15 oktober inträffar det första. Foto: Pia Nordlander.

Seminarium om aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning

Tid 15 Oktober 2019 08:00 – 09:00

Plats Clarion Hotel Sign i Stockholm

Regeringen har gett Myndigheten för delaktighet, MFD, i uppdrag att kartlägga enskildas tillgång till hjälpmedel för fritidsaktiviteter och hur man lokalt och regionalt främjar en aktiv fritid. Under hösten kommer MFD att arrangera tre seminarier om aktiv fritid. Detta är det första seminariet.

Seminariet bjuder på:

  • nya resultat om hur personer med funktionsnedsättning upplever sin fritid från MFD:s undersökningspanel.
  • fakta om unga med funktionsnedsättning och fritid från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.
  • ett lokalt exempel på hur det går att arbeta för att fler personer med funktionsnedsättning ska få tillgång till en meningsfull och aktiv fritid.

Antalet platser är begränsat, så anmäl dig så snart som möjligt för garanterad plats. Sista datum för anmälan är 30 september.

Seminariet kommer att webbsändas för dig som inte har möjlighet att närvara. Sändningen är teckenspråktolkad. Om du vill titta på webbsändningen använder du den länk som läggs ut på MFD:s webbsida den 15 oktober klockan 7.45. Det går också att se webbsändningen i efterhand. En textad version kommer att finnas tillgänglig senast 48 timmar efter webbsändningen.

Frukostmötet är kostnadsfritt och riktar sig till anställda i myndigheter, regioner och kommuner samt funktionshindersorganisationer. Vi bjuder på frukost från klockan 7.30.

Vi vill att alla på frukostseminariet undviker att ha parfym eller andra doftande produkter på sig.

Ämnen

Taggar

Regioner


Myndigheten för delaktighet är en kunskapsmyndighet som arbetar inom funktionshinderområdet. Vi arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara fullt delaktiga i samhället.

Vi driver på utvecklingen, följer upp funktionshinderpolitiken och sprider kunskap inom området med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som grund.

Vårt uppdrag är att verka för att funktionshinderspolitiken får genomslag i hela samhället.

Presskontakt

Camilla Arvenberg

Camilla Arvenberg

Presskontakt Pressansvarig 073 699 73 57