Gå direkt till innehåll
Delaktighetsdagen 2019 äger rum i Göteborg. Foto: Scandinav bildbyrå
Delaktighetsdagen 2019 äger rum i Göteborg. Foto: Scandinav bildbyrå

Social hållbarhet tema för Delaktighetsdagen 2019

Tid 10 December 2019 10:00 – 16:00

Plats Lindholmen Conference Centre, Lindholmspiren 5 i Göteborg.

Den 10 december arrangerar Myndigheten för delaktighet Delaktighetsdagen 2019 i Göteborg. Temat för årets konferens är social hållbarhet och vägen mot ett mer inkluderande samhälle.

Delaktighetsdagen är Myndigheten för delaktighets årliga konferens där vi samlar kommuner, regioner och statliga myndigheter för att öka kunskapen om funktionshinderspolitiken och hur vi kan skapa full delaktighet för alla i samhället.

Årets tema är social hållbarhet med fokus på hur vi kan arbeta för ett samhälle där alla oavsett funktionsförmåga är inkluderade. Vi lyfter fram insatser på såväl nationell som lokal nivå. Under dagen kommer vi också att titta på hur arbetet med funktionshinderspolitiken kan kopplas till målsättningarna med Agenda 2030.

Mer information och program för dagen kommer under hösten. För att vara säker på att få programmet kan du skicka en intresseanmälan till delaktighetsdagen@mfd.se. Har du frågor om arrangemanget så hör av dig till samma adress.

Sista datum för anmälan är den 29 november. Delaktighetsdagen är kostnadsfri.

Ämnen

Taggar

Regioner


Myndigheten för delaktighet är en kunskapsmyndighet som arbetar inom funktionshinderområdet. Vi arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara fullt delaktiga i samhället.

Vi driver på utvecklingen, följer upp funktionshinderpolitiken och sprider kunskap inom området med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som grund.

Vårt uppdrag är att verka för att funktionshinderspolitiken får genomslag i hela samhället.

Presskontakt

Camilla Arvenberg

Camilla Arvenberg

Presskontakt Pressansvarig 073 699 73 57