Skip to main content

30% av PR-kommunikatörerna: ”Journalister inte viktigaste opinonsbildarna”

Nyhet   •   Jan 28, 2010 16:50 CET

Vi genomförde nyligen en kundundersökning på MyNewsdesk för att ta reda på hur nöjda våra kunder är, hur man använder MyNewsdesk som PR-verktyg och vad man önskar mer utav tjänsten. Vi ville även ha svar på hur man prioriterar och värderar kontaktytor, målgrupper och olika informationstyper för att skapa bättre relationer med sin marknad.

Nedan får du ta del av resultaten för respondenter med abonnemangsform MyNewsdesk Plus (330 st), som har ett pressrum på MyNewsdesk.com med social media newsroom funktionalitet, respektive MyNewsdesk Free (400 st), med kostnadsfri publicering av alla informationstyper, vilka utgör de två största kundgrupperna.

Traditionella journalister fortsatt viktigast

Journalister på traditionella medier samt redaktioner anses fortfarande vara de viktigaste målgrupperna för pressinformation och övriga företagsnyheter. Kunder med Plus värderar marknaden direkt som viktigare än bloggare och övriga ambassadörer, medan Free-kunder tror mer på att nå medborgarjournalister/bloggare framför marknaden direkt med den information som de publicerar på MyNewsdesk.

1. Journalister
2. Redaktioner
3. Min marknad direkt
4. Medborgarjournalister/Bloggare
5. Viktiga ambassadörer

E-postutskick med köpta distributionslistor ratas till fördel för webbtjänster som journalisterna använder. Egna journalistkontakter värderas högt.

De företag med pressrum på MyNewsdesk har stor tilltro till distributionslistor som bygger på egna kontakter och research för att nå journalister (dessa kan de lägg in på sitt publiceringskonto). På andra plats kommer webbtjänster som journalisterna använder för att söka pressinformation, följt av företagets egna hemsida. Webbtjänster som journalisterna använder generellt, så som Google, kommer på fjärde plats av fem. För Freegänget är webbtjänster som journalisterna använder för att söka pressinformation högst prioriterat, följt av egna kontakter, webbtjänster som journalisterna använder generellt och den egna hemsidan på fjärde plats.  Gemensamt för båda grupperna är att man tror minst på E-postutskick med köpta distributionslistor.

Traditionell pressinformation är den informationstyp man helst publicerar via MyNewsdesk. Mindre nyheter får  högre prioritet än genrebilder och blogginlägg. Minst intressant är microblogginlägg på MyNewsdesk. Dock uppger man att man gärna använder MyNewsdesk för att publicera och kommunicera i social media. Det finns en tydlig önskan om att bättre kunna underhålla sitt nätverk med journalister via MyNewsdesk och många är intresserade av ett social media newsroom på sin egen hemsida.

Publicitet i media slår högre än personlig kontakt

På frågan vad man vill att sin distribution via MyNewsdesk ska resultera i så hamnar ”publicitet i media” på en klar förstaplats. Därefter kommer direktpublicitet, dvs möjlighet till oredigerad publicering i media. På tredje plats placerar Plus-respondenterna ”viral spridning i sociala medier” följt av ”generera direkt försäljning/action” medan Free-respondenterna svarar omvänt. Personlig kontakt med viktiga ambassadörer är minst intressant för båda grupperna.

Journalisterna är de man når bäst med MyNewsdesk

Journalister och redaktioner värderas som viktigast att nå med MyNewsdesk, i nämnd ordning. Det är också dem man upplever att man når bäst i utvärderingen. På tredje plats kommer bloggare följt av marknaden direkt och viktiga ambassadörer.

Vad gäller tjänsteutbud och kundservice så är 85% nöjda till mycket nöjda. De som har plusabonnemang med egna pressrum och tillgång till utförligare statistik och besökaranalys är i snitt ett par procentenheter nöjdare än de med gratisnivån.

Av pressrumskunderna är det 70 % som använder MyNewsdesk som huvudsakligt verktyg för pressutskick. Resterande 30 % är jämnt fördelade på de som använder MyNewsdesk som ”huvudsakligt PR-verktyg”, ”komplement till andra PR-verktyg” eller ”komplement till andra leverantörer av pressutskick”. De som använder Free har i större utsträckning också andra PR-verktyg (29%).

Det värmer våra hjärtan att över 90 % av alla som svarat på undersökningen kan tänka sig att rekommendera MyNewsdesk.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy