Bara en av fem kan förklara vad artificial intelligence innebär

Pressmeddelande -

Bara en av fem kan förklara vad artificial intelligence innebär

Trots att efterfrågan för kompetenser inom artificial intelligence, datadriven kommunikation och insiktsbaserad affärsutveckling hela tiden ökar är förståelsen fortsatt låg. Det visar en ny rapport som Mynewsdesk släpper idag.

I rapporten The Data-Driven Mindset kartlägger Mynewsdesk hur kommunikatörer, marknadsförare och företagsledare använder data i såväl det strategiska som operativa arbetet. Rapporten är framtagen i samarbete med Berghs School of Communication. (Ladda ner rapporten här)

Undersökningen visar att endast 17% av respondenterna har tillräckligt bra förståelse för hur man kan arbeta med artificial intelligence att de kan förklara för någon annan vad det innebär och hur det används.

- Det råder en hype kring AI som spås revolutionera PR- och kommunikationsbranschen på samma sätt som internet gjorde, men är det få som faktiskt vet hur, säger Jonathan Bean, CMO på Mynewsdesk.

- AI gör det möjligt att processa stora mängder data i realtid. Kraven på god kommunikation ökar hela tiden; vi vill ha värderingsstyrda varumärken som tar samhällsansvar och som på samma gång ger oss en skräddarsydd kundupplevelse. Den ekvationen är ofta svår att lösa med bara mänskliga resurser, fortsätter Jonathan.

Få företag grundar beslut på data

Förflyttningen till datadrivna beslut kräver rätt kombination av företagskultur, teknik och kompetens. Resultaten från undersökningen visar att endast ett av fem företag regelbundet fattar beslut baserade på datainsikter. Dessutom uppger hälften att deras företagskultur inte stödjer datadrivna processer.

Som med många andra områden inom PR och kommunikation finns ytterligare utmaningar. Över hälften (54%) menar att de inte har tid att arbeta med data för att fatta beslut.

Åtkomst till data, å andra sidan, är inte ett problem. Utmaningen ligger snarare i att människor inte vet hur man ska använda den data som finns tillgänglig. 18% uppger att de har tillräckligt hög kunskap för att skapa mening och insikter från data.

- Företag som har insett att det krävs både tid och resurser för att arbeta mer data-drivet har kommit en lång bit på vägen. Sedan krävs ett strategiskt arbete med att kombinera de rationella insikterna från datan med ett mer ”emotionellt” perspektiv som ger förutsättningar för effektivt kommunikationsarbete”, säger Rosalin Gustafsson, Programansvarig Strategisk kommunikation & Public Relations på Berghs School of Communication.

Ladda ner rapporten!

För mer information, vänligen kontakta;
Sara Lindström, Global PR Manager på Mynewsdesk på sara.lindstrom@mynewsdesk.com eller +46 (0)76-288 56 15

Fler intressanta resultat:

  • 21% av de tillfrågade som arbetar specifikt med PR och kommunikation uppger att de är aktiva i sina mätprocesser och agerar på ny information. 49% i samma yrkesgrupp menar istället att de passivt bevakar resultaten och sällan justerar kampanjer och andra kommunikationsinsatser utifrån resultatet.
  • 39% av de tillfrågade företagsledarna uppger att de har en marknads- och kommunikationsstrategi, men den är inte dokumenterat.
  • 29% saknar mätbara KPI:er i sin strategi.
  • 20% uppger att de aldrig använder data som beslutsunderlag. 

Ämnen

Taggar


Metod för undersökningen:
Undersökningen genomfördes 2018 av Mantis Research på uppdrag av Mynewsdesk och Mention. Datainsamlingen skedde mellan oktober och november med totalt 1050 respondenter. 41% av respondenterna uppgav att de arbetar med PR och kommunikation, 39% med marknadsföring och 19% som VD, chef eller ägare av ett företag. Majoriteten av respondenterna arbetar i Sverige (54%) och resterande är utspridda i Europa och USA.

Om Mynewsdesk
Mynewsdesk är Nordens ledande plattform för digital PR och kommunikation, med över 5000 kunder och 77 000 användare. Den molnbaserade tjänsten innefattar mediebevakning, nyhetsdistribution samt analysverktyg. Företaget grundades 2003 i Stockholm och ägs sedan 2008 av den norska mediegruppen Nhst Media Group AS.

DIGITAL COMMUNICATIONS & PR MADE EASY
Bevaka vad som sägs om ditt varumärke, skapa och publicera dina nyheter, engagera din publik och analysera dina resultat. Besök www.mynewsdesk.com för mer information.

Presskontakt

Sara Lindström

Sara Lindström

Presskontakt Global PR Manager +46 (0)76-288 56 15

Relaterat material