Skip to main content

Journalisterna vill ha dina nyheter - på ett villkor

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2003 16:09 CEST

65% av journalisterna tyckte det skulle vara önskvärt att få tillgång till en tjänst där all den pressinformation som Sveriges företag och organisationer förfogar över finns samlad. 70% av dem ansåg att ca 90% av de pressmeddelanden de idag får är ointressanta.

Det visade Newsdesks senaste undersökning där över 1.000 journalister deltog. Mot bakgrund av detta utvecklar Newsdesk en tjänst som gör det möjligt för Sveriges journalister att själva söka efter pressinformation ur den samlade mängd som finns i Sverige.

Några ytterligare resultat av undersökningen:
• 40% av journalisterna på tidskrifterna anser att det stora flödet av ointressanta pressmeddelanden till dem är ett problem. Motsvarande siffra för journalister på dagstidningarna är 35%. 55% av informatörerna anser det vore ett problem om färre än 50% av journalisterna läste pressmeddelandena de skickar.
• Ca 37% av journalisterna på dagstidningarna använder sig av färre än 2% av de pressmeddelanden de idag får. Motsvarande siffra för journalisterna på tidskrifterna är 28%. Hela 54% av informatörerna bedömer emellertid att över 30% av de pressmeddelanden de skickar publiceras i någon form.
• Nästan 60% av journalisterna säger sig inte ha blivit beroende av pressmaterial. Denna uppfattning delas bara av 19% av informatörerna. 37% av dem ser tvärtom tendenser på att journalisterna visst blivit beroende av pressmaterial. Ca 11% av journalisterna säger sig dock ha blivit beroende av pressmaterial.
• Ca 70% av de tillfrågade journalisterna anser att en betydande del eller mycket eller väldigt mycket av de nyheter, tips och information som kommer till deras redaktion är sk pressmaterial (pressmeddelanden etc).
• 70% av tidskriftsredaktionerna får mellan 20 till 100 releaser per vecka. 21% av dagstidningsredaktionerna får över 140 pressmeddelanden per vecka.
• Nästan 60% av journalisterna hävdar att de inte använder sig av mer pressmaterial idag än än vad de gjorde för ett par år sedan. Bara 6% av informatörerna delar denna uppfattning. 33% av informatörerna är dock av annan uppfattning, och menar att journalisterna visst använder sig av mer pressmaterial idag än för ett par år sedan.
• 62% av informatörerna menar att fler än 41% av alla pressmeddelanden de skickar till journalisterna även läses av dem.
• Ca 30% av journalisterna på tidskrifterna använder sig av mer pressmaterial idag än vad de gjorde för ett par år sedan. Motsvarande siffra för dagstidningarna är ca 10%. Snittet ligger på 18% av journalisterna. 33% av informatörerna bedömmer att journalisterna generellt ett använder sig av mer pressmaterial idag än för ett par år sedan. Hela 50% av informatörerna vet dock inte huruvida journalisterna använder sig mer av detta eller inte.

Undersökningen genomfördes mellan den 19 november och 3 december år 2002. Den riktade sig dels mot representanter för media (journalister, redaktörer, m fl) här kallade "journalisterna" och dels mot representanter för PR-branschen (informatörer, PR-konsulter, m fl) här kallade "informatörerna". Antal mottagare från informationsbranschen var 430 varav 135 svarade (svarsfrekvens på 31%) och från mediebranschen var 871 varav 135 svarade (svarsfrekvens på 16%). Syftet med undersökningen var att ta reda på journalisternas förhållande till pressmeddelanden och pressmaterial, samt om detta förhållande överensstämmer med informatörernas "bild" av detta förhållande.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera