Skip to main content

MyNewsdesk lanserar Nätverk för effektivare PR

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2010 19:53 CEST

MyNewsdesk har nyss lanserat sin första version av tjänsten “Nätverk” på MyNewsdesk.com. Tjänsten gör det möjligt för journalister att följa de företag de är intresserade av. Det innebär att journalisten blir medlem i företagets nätverk och får deras senaste nyheter direkt till sin nya “dashboard” på MyNewsdesk.com.

Företagen har numer en stående inbjudan till journalister om att bli medlemmar i deras respektive nätverk. Inbjudan sker med en “Följ oss”-knapp i företagens pressrum, i deras utskick och i tjänster som “Sök företag”.  Företagen kan även bjuda in ett önskat urval av journalister direkt via ett e-post-formulär.

De journalister som väljer att följa ett företag och som sedan tidigare finns i företagets distributionslistor plockas bort från listorna ifråga och blir istället medlemmar i företagets nätverk.

Företag och journalister ges möjlighet att kommunicera exklusivt med varandra inom sitt nätverk.

Företag kan skicka tips till ett exklusivt urval av journalister. Journalister kan i sin tur ställa frågor till ett exklusivt urval av företag. Till en början sker detta med ett e-postformulär.  I en förlängning möjligheter ges att dela mer information på mer raffinerat sätt.
Nätverkstjänsten har tagits fram för att successivt ge företag och journalister bättre möjligheter att skapa goda och varaktiga relationer med varandra. Relationer som skapas och bibehålls på bådas villkor. Tjänsten syftar till att ge dessa grupper möjlighet att enkelt och effektivt utbyta information, erfarenheter och kunskap med varandra, såväl publikt som exklusivt. Tanken är att tjänsten successivt ska ersätta de allt sämre fungerande distributionslistorna.

För företag har PR ofta syftat till att skapa goda relationer med sin marknad. Inte sällan i samklang med de som har inflytande på den. Detta har mestadels skett i form av nätverk med opinionsbildare, i synnerhet journalister, som länge ansetts ha störst och bäst inflytande på företagens marknad. Själva nätverkandet har alltid varit överlägset generella utskick, vad det gäller att skapa relation och få publicitet och spridning. Nätverkandet har dock mest skett med hjälp av adressböcker, mail och telefon.

I takt med att webben skapat bättre förutsättningar för nätverkande än vad de analoga tjänsterna har, så har PR-aktiviteterna också sökt sig dit. MyNewsdesk strävar efter att utnyttja webbens alla möjligheter för att effektivisera nätverkandet och informationsutbytet mellan journalister å ena sidan och företag å andra sidan.

MyNewsdesk Nätverk erbjuds alla kunder och funktionen har lagts till i deras befintliga abonnemang.

Läs mer om de nya funktionerna med MyNewsdesk Nätverk

______________________________________________________________________

MyNewsdesk – The News Exchange Site

MyNewsdesk makes it faster and easier for companies, journalists, bloggers and
opinion leaders to gain relevant exposure – on their own terms. It matches interested
users with press releases, videos, images and other content, all instantly searchengine
optimized and automatically published on social media platforms.


The site serves more than 10,000 companies and has a 97% customer satisfaction rate.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera