Skip to main content

Ökad publicitet när journalister själva väljer pressinformation

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2003 14:45 CET

Det stora flödet av helt ointressant pressinformation som skickas till journalister har blivit ett problem för dem. Det visar en ny undersökning* genomförd av Newsdesk. Undersökningen visar också att såväl nyttan samt användningen av pressinformationen ökar markant när journalisterna själva får välja vilken pressinformation de får. Newsdesks senaste undersökning* visar att hela 38% av de tillfrågade journalisterna upplever att flödet av irrelevanta pressmeddelanden som skickas till dem är stort och därmed ett problem. 74% av dem anser att merparten (ca 90%) av den pressinformation de får är ointressant. Nästan lika många bedömer att de bara använder en bråkdel (mindre än 8%) av den. Men när de själva lägger upp bevakningar på Newsdesk och på så sätt själva bestämmer vilken pressinformation de får, så anser tvärtom 74% av journalisterna att merparten (ca 90%) av den pressinformation de får är relevant. Och hela 56% av journalisterna använder mer än 8% av den information de får. "Behovet av ett verktyg som gör det möjligt för journalister att filtrera bort onödig pressinformation växer lavinartat i takt med att informationsmängderna ökar på redaktionerna. Här har Newsdesk på kort tid blivit ett uppskattat verktyg, säger Jan Friedman, styrelseordförande i Newsdesk. Om Newsdesk Newsdesk är Sveriges ledande sökverktyg för pressinformation. På Newsdesk publicerar 1.000 företag tillsammans över 3.000 pressmeddelanden som bevakas av 40.000 besökare varje månad. Personerna bakom** Newsdesk är bland annat: · Jan Friedman (mediaentreprenör och företagsrådgivare) · Anders H Pers (fd huvudredaktör i Vestmanlands Läns Tidning) · Robert Braunerhielm (grundare av Metro-koncernen) · Pontus Schultz (fd chefredaktör på FinansVision) · Eva Milton (informationsdirektör på TetraPak i Sverige) · Ove Joanson (Styrelseordförande i Sveriges Radio) *Undersökningen gjordes per e-post under v. 44 år 2003. 400 användare tillfrågades. 135 av dem svarade på samtliga frågor. Respondenterna använder regelbundet Newsdesk. ** Medlemmar i Newsdesk AB’s styrelse eller knutna till dess rådgivande nätverk. För mer information, ta kontakt med Kristofer Björkman (tel: 070-775 89 92, kristofer@newsdesk.se) eller besök www.newsdesk.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera