Skip to main content

Socialare nätverk på Mynewsdesk

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2013 10:53 CET

Mynewsdesk har designat om sina kunders nätverkstjänst för bättre användbarhet. Samtidigt har man passat på att hämta mer kontaktdata från webben, för att ge kunderna en utförligare bild av sina kontakter och därmed ett "socialare nätverk”.  

Enklare att lägga till och bjuda in kontakter

I och med tjänstens nya utseende har det blivit enklare och mer intuitivt att lägga till och bjuda in nya kontakter till sitt nätverk. I tre enkla steg kan kunderna nu skapa en lista och ladda upp sina nya kontakter. 

Social kontaktdata för rikare profiler

När kontakterna har laddats upp lägger Mynewsdesk automatiskt till social data till alla de kontakter som har sådan (knuten till sin e-postadress) på bl a Twitter, Linkedin. Mynewsdesk försöker hämta bland annat bild, jobbtitel, biografi, expertisämnen, samt visa hur inflytelserik kontakten är inom sina intresseområden. Till detta kan kunderna också göra egna noteringar. 

Från kontakt till följeslagare

Därefter kan kunderna enkelt bjuda in sina kontakter till att bli följeslagare för mer ömsesidig kommunikation och bättre nätverksbygge. 

Som led i detta har vi skapat möjligheter för kunderna att hitta och oranisera kundernas kontakter på ett effektivare sätt än tidigare. Kunderna kan lägga sina kontakter i en eller flera listor. De kan nu fritext-söka efter kontakter baserat på all information om dem, vilket inkluderar deras sociala profiler, intressen och jobbtitlar. Vidare kan kunderna nu också sortera sina kontakter efter namn, e-postadress och inflytande.

All kommunikation inom nätverket sker exklusivt, vilket betyder att den inte görs offentlig, förrän det är önskvärt. 

Relationer kräver ömsesidighet

Mynewsdesk har sedan starten alltid strävat efter att förbättra PR-industrin för alla inblandade parter. Bland annat har man ansett att goda relationer bygger på ömsesidighet, något som många av webbens sociala nätverk sen länge har förstått och lyckats slagit vakt om. 

"PR-tjänsterna borde inte vara något undantag, men saknar i allmänhet fortfarande möjligheter som tillgodoser marknadens och användarnas behov i frågan." menar Kristofer Björkman (grundare av företaget), och tillägger: 

"Mynewsdesk vill försöka organisera de nätverk och de kontakter som alltid varit grunden i traditionell PR-industri på ett modernare och mer ändamålsenligt sätt än vad som hittills gjorts. Mynewsdesk avser att ge varje enskilt företag bästa tänkbara möjlighet att hitta, komma i kontakt och kommunciera med de personer som har störst och bäst inflytande på deras företags marknad. 

Några av dem är sannolikt fortfarande journalister, men däribland återfinns många andra med stor auktoritet, kredibilitet, och betydande inflytande inom den bransch kunderna är verksamma inom."


För mer information om Mynewsdesk, följ oss på:

Newsroom
Google+
Twitter

Facebook
Linkedin
YouTube
Flickr
Slideshare

En smartare plattform för PR och digitalt engagemang 

Mynewsdesk är den smartare plattformen för pr och digitalt engagemang. Plattformen står på fyra viktiga ben - Publish, Explore, Network och Analyze - som gör det lätt att publicera ditt pr-material i ett sökmotoroptimerat newsroom, ta del av konversationer online och identifiera de nyckelpersoner som kan skapa engagemang runt ditt varumärke. Du kan också skapa rapporter per dag, vecka eller månad för att analysera ditt pr-arbete.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy