Skip to main content

En milstolpe för rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Nepal

Nyhet   •   Aug 09, 2017 15:35 CEST

Nu har justitiedepartementet i Nepal antagit lagförslaget om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

- När denna framtida lag börjar gälla inleder funktionshinderrörelsen i Nepal en ny era. säger Shiva Rayamajhi. Landsamordnare på MyRights kontor i Katmandu, Nepal.

Lagförslaget som nu antagits är en viktig milstolpe för genomförandet av FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (UNCRPD) och funktionshinderrelaterade konstitutionella bestämmelser för att förbättra livet för personer med funktionsnedsättning i landet. När lagen trätt i kraft och implementerats förväntas den leda till förbättringar för personer med funktionshinder gällande tillgång till grundläggande mänskliga rättigheter, tjänster och områden, så som tillgång till inkluderande hälsa, utbildning och sysselsättning, rehabilitering samt ökad tillgänglighet och jämlikhet generellt. Den 6 augusti 2017 antogs lagförslaget som har formulerats under ledning av ministeriet för kvinnor, barn och socialt välfärd och har skett i nära samarbete med funktionshinderrörelsen i landet. Det har skett genom en lång process av samråd med olika privata, statliga och ideella aktörer som är aktiva inom funktionshinderfrågor i Nepal, däribland MyRights partnerorganisationer i landet.

En nationell kommitté har också skapats för funktionshinderfrågor på central nivå som inkluderar alla funktionsnedsättningar samtidigt som det också föreskrivs att inrätta en samordningskommitté för samordning för det samma i varje kommun / landsbygds kommun. Lagförslaget breddar och nyansera också definitionen av mentala funktionsnedsättningar i Nepal.

Process med lagförslaget påbörjades redan i slutet av 2011. Inom den nepalesiska funktionshinderrörelsen har arbetet bidragit till att organisera samverkan, både på gräsrotsnivån och nationell nivå som resulterat i ett ihärdigt påverkansarbete och lobby med myndigheter och parlamentariker. Det slutgiltiga utkastet till lagförslaget inlämnades till riksdagen i början av 2014. Under de följande åren har lagförslaget mött flera hinder i form av ett instabilt politiskt läge, en förödande jordbävning och till viss del interna stridigheter inom funktionshinderrörelsen i Nepal.

- Dock har en växande enighet och ett gemensamt ledarskap inom rörelsen varit en stor bidragande orsak till det lagförslag som vi nu ser har antagits, menar Shiva Rayamajhi.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.