Skip to main content

Myrorna gör omfattande satsning på arbetsträning

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2014 07:00 CEST

Myrorna utvecklar sin organisation och vidareutbildar sin personal för att bli ännu bättre på arbetsträning och därmed bidra till att minska arbetslösheten.

Myrorna erbjuder redan i dag en meningsfull arbetsträning för att utveckla människor som står utanför arbetsmarknaden och ge dem en möjlighet att ta ett steg närmare arbete och en egen försörjning.

–  En bra handledning är vårt viktigaste verktyg för att arbetsträningen ska bli så bra som möjligt. Därför initierar vi två satsningar för att utveckla handledningen ytterligare, säger Tommy Nederman, HR-chef på Myrorna

En stor satsning är ett samarbete med Misa, där handledare på Myrorna vidareutbildas under fyra dagar inom metoden Supported Employment, som syftar till att skapa förutsättningar för en så väl anpassad arbetsträning som möjligt.

Dessutom initieras ett projekt i höst där en arbetskonsulent kommer att finnas närvarande på två av Myrornas enheter för att ge konkret stöd i vardagen rörande just handledning.

–  Målsättningen är att öka kompetensen så att vi hela tiden kan erbjuda bästa möjliga arbetsträning. Förhoppningsvis kan vi också sprida den kunskapen till andra arbetsgivare och på så sätt skapa möjligheter till att fler personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden kan få ett arbete, säger Tommy Nederman. Vi på Myrorna är övertygade om att en professionell arbetsträning är en av de bästa insatserna för att få långtidsarbetslösa närmare arbetsmarknaden, förklarar han.

Myrornas resultat för 2013 uppgår till 51 Mkr. Huvuddelen av Myrornas vinst går till Frälsningsarméns sociala arbete för människor i behov av stöd och hjälp i Sverige. De pengar Myrorna återinvesterar i sin verksamhet ska alltid främja ökad återanvändning, och därmed minska belastningen på miljön, samt bidra till att den arbetsträning som Myrorna erbjuder håller en hög kvalitet.

För mer information, kontakta Myrorna:

Tommy Nederman, HR-chef, 0736-886972

Lotta Kökeritz, kommunikationschef, 0736-883974


 

Kort om Myrorna

Myrornas affärsidé är att skapa ett ekonomiskt överskott till Frälsningsarméns sociala arbete genom att samla in och sälja gåvor från privatpersoner och företag. Två andra viktiga mål är att erbjuda arbetsträning för personer som står utanför arbetsmarknaden och att minska resursåtgången i samhället genom aktiva återanvändningsinsatser.

Läs mer på www.myrorna.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera