Skip to main content

Myrorna och Ragn-Sells gör det enklare att skänka kläder.

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2014 07:00 CET

Det ska vara lätt att göra rätt. Därför lanserar Myrorna och Ragn-Sells en nära dörren-lösning som ska öka insamlingen av begagnade kläder och annan textil i hela landet. På sikt skall det bli lika naturligt att lämna den textil man inte vill ha längre, som det är att källsortera förpackningar och tidningar.

Varje år kastas 70 000 ton kläder och annan textil i svenskarnas soppåsar. En siffra som Myrorna och Ragn-Sells vill sänka avsevärt. En stor del av det som kastas skulle kunna återanvändas genom att exempelvis säljas som second hand. Lösningen är en fastighetsnära insamling i direkt anslutning till där människor bor. Samarbetet är naturligt då Myrorna arbetar aktivt för att öka återanvändningen samtidigt som Ragn-Sells har uppdrag hos fastighetsägare, samfälligheter och BRF: er runt om i landet och ser textilinsamling som en viktig del i erbjudandet till dessa.

I detta samarbete samlas gåvorna in av Ragn-Sells och lämnas till Myrorna. Dessa säljs sedan i Myrornas svenska butiksnät eller utomlands. Som ett resultat minskar belastningen på klimatet betydligt samtidigt som vinsten från Myrornas verksamhet går till Frälsningsarméns sociala arbete för människor som är i behov av stöd och hjälp i Sverige.

-  Myrorna är störst på textilinsamling idag och fastighetsnära insamling är ett bra sätt att öka insamlingen ännu mer, säger Myrornas hållbarhetschef Emma Enebog. Myrorna bedriver ett målmedvetet arbete för att öka återanvändningen där vi hela tiden letar nya innovativa lösningar. Samarbetet med Ragn-Sells är ett bra exempel på det, fortsätter Emma Enebog.

Ragn-Sells har i många år engagerat sig i en rad forskningsprojekt med syfte att förflytta avfall uppåt i avfallshierarkin där textilåtervinning varit ett av fokusområdena. Myrorna och Ragn-Sells har under 2013 genomfört ett pilotprojekt med textilinsamling hos miljömedvetna fastighetsägare i Karlstad med mycket gott resultat. Nu ska projektet spridas till hela landet.

-  Det känns jättebra att vi nu kan bredda vårt erbjudande inom fastighetsnärainsamling då intresset för textilinsamling är stort. Myrornas storlek och långa erfarenhet är en garant för att avsättningen både bidrar till klimatnytta och en övergång från förbränning till medmänsklig värme, konstaterar Anna Bengtsson, affärsutvecklare på Ragn-Sells.

Om ni vill få mer information om Myrorna och Ragn-Sells, vänligen kontakta:

Emma Enebog, hållbarhetschef Myrorna, 0736-886975, emma.enebog@myrorna.se

Anna Bengtsson, affärsutvecklare Ragn-Sells, 070-927 28 29, anna.bengtsson@ragnsells.se


 

Kort om Myrorna

Myrornas affärsidé är att skapa ett ekonomiskt överskott till Frälsningsarméns sociala arbete genom att samla in och sälja gåvor från privatpersoner och företag. Två andra viktiga mål är att erbjuda arbetsträning för personer som står utanför arbetsmarknaden och att minska resursåtgången i samhället genom aktiva återanvändningsinsatser.

Läs mer på www.myrorna.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.