Skip to main content

ID-skydd - första- andra och tredje linjens försvar!

Blogginlägg   •   Feb 26, 2016 09:53 CET

Den senaste tiden har jag haft mycket diskussioner i olika sammanhang om ID-skydd. Jag har exempelvis fått frågan hur det fungerar för de som redan har ett ID-skydd som en del av sin vanliga hemförsäkring. Och fått höra påstående att ID-skydd inte fungerar, eftersom alla kreditupplysningar inte fångas upp.

Därför har jag sammanställt lite fakta om ID-skydd. Vad man bör tänka på om man ska köpa ett och vad som är bra att kolla upp om det redan ingår i hemförsäkringen. Självklart blir detta lite av en partsinlaga, eftersom jag arbetar med vad jag anser vara det mest kraftfulla, kompletta och bästa ID-skyddet på marknaden. Varför jag vågar göra det påståendet återkommer jag till nedan.

Ett ID-skydd bör bestå av tre delar - en proaktivitet, en assistans och en försäkring.


Proaktivitet – första linjens försvar

Proaktiviteten består nästan uteslutande av en bevakningstjänst från ett eller flera kreditupplysningsföretag. Notera att det inte finns någon heltäckande bevakningstjänst i något ID-skydd, det vill säga en tjänst som fångar upp alla kreditupplysningar som sker på marknaden (dock fångas all generisk data upp, exempelvis uppgifter från skattemyndigheten).

Varje upplysningsföretag har sina kunder som beställer kreditupplysningar på oss individer och är man då som upplysningsföretag stark inom olika sektorer så kommer bevakningstjänsten fungera väl i just de sektorerna. Det kan därför också finnas anledning att fundera på vilka sektorer som är mer eller mindre utsatta för bedrägerier och ID-stölder.

Baserat på vår erfarenhet är exempelvis e-handel, snabblån, blancolån och liknande mer utsatta än exempelvis banker. Bankerna är bra på identifiering av kunder, har ett utvecklat bedrägerisystem, kameraövervakning i banklokal och andra processer som minskar riskerna avsevärt. Snabblåneföretag har ofta inte samma utvecklade system och processer. Det ligger lite i affärsidén. Det ska gå snabbt.

Ur ett skyddsperspektiv är det naturligtvis tråkigt att det inte kan finnas en heltäckande lösning, men upplysningsföretagens affär ligger till stor del i deras upplysningar och jag har förståelse för att samla dessa inom ramen för exempelvis ett ID-skydd är en process.

En bevakningstjänst är dock bara ett första linjens försvar, ett filter som minskar risken.


Assistans – andra linjens försvar

Det mest kraftfulla i ID-skyddet skall vara assistanstjänsten. Och redan här kan man konstatera att just denna del saknas helt eller bara är hjälp till självhjälp i många av de ID-skydd som finns på marknaden.

På mySafety driver vi ärendet tills vi har en lösning genom en fullmakt. Detta är det stora värdet för den drabbade och borde vara ett minimikrav för att få kalla en försäkring för ID-skydd.

En specialist som driver ärendet, 24/7, alla dagar på året, när kunden är som mest utsatt och orolig tills det är avslutat och fordringsanspråk är avskrivna eller rätten har sagt sitt och den personliga kreditstatusen är återställd. Det är av väsentlig betydelse att assistansdelen av produkten bedrivs på ett professionellt sätt då motparten ofta är ett företag med en gedigen kravprocess och stora resurser att driva sitt intresse.

Om du läser villkoren – vilket jag uppmanar alla att göra, men som tyvärr sker alltför sällan – så var vaksam på formuleringar som ”upplyser dig om vad du bör göra” och dylikt. Det ska vara tydligt vad som ingår respektive inte ingår i ditt skydd.


Försäkringen – tredje linjens försvar

Med en effektiv assistans så skall man egentligen inte behöva hamna här, men ibland kan vi ju läsa i tidningen om företag som tvingar en konsument till rätten för ett par tusen kronor likt en ångvält. Och i de mest flagranta fallen har det också drivits processer mot exempelvis förståndshandikappade – inte att rekommendera om man inte önskar ett par helsidor i någon tidning och mycket förtroende att försöka återfå.

Med detta sagt så händer det naturligtvis inom ramen för assistansen att fakta, rim och reson inte alltid segrar och då händer det man hamnar i rätten. Då är det bra om man har kollat villkoren i sitt ID-skydd så att det inte står att rättsskyddsförsäkringen kan omfattas. Den ska självklart omfattas. Var också uppmärksam på om försäkringen täcker all ekonomisk skada eller om det bara är rättegångs- och ombudskostnader och till vilket belopp – advokater kommer sällan gratis.

mySafety har till skillnad från alla andra aktörer på marknaden i Sverige arbetat med ID-skydd och ID-stölder sedan 2008 och den erfarenheten vi har samlat under åren har gett oss en väldigt kraftfull assistansdel i vår försäkring. Vår personuppklaringsprocent överstiger milsvida Polisens nio procent avseende bedrägeribrott första halvåret 2015 (som för övrigt är en försämring från elva procent 2014).

Och slutligen, till er som tycker att försäkringsbolag och privata aktörer inte har på denna arena att göra – alla som kan bidra har på denna arena att göra. Och vi gör det idag bättre än de offentliga alternativen.


/Daniel Elfvendahl, koncernchef mySafety Group AB