Skip to main content

Nya lagar och regler kring integritet online

Blogginlägg   •   Feb 05, 2016 15:59 CET

I förrgår presenterades slutligen den utredning som varit pågående länge som gäller nya lagar och regler kring integritet online. Rapporten finns att läsa här

I korthet handlar detta alltså om lagar och regler för näthat. Olaga hot, ofredande, förtal och förolämpningar på nätet. Det är inte en dag för tidigt att utredning gått i mål, men frågan är vad som händer nu, och framförallt när. Om vi ska ge oss på att försöka sammanfatta utredningen, vilket inte är helt lätt då den är på 653 sidor, hittar man ett par punkter.

1. En ny straffbestämmelse om olaga integritetsintrång utanför det grundlagsskyddade området behövs.

2. Ett utvidgat ansvar för olaga hot. Utredningen föreslår att bestämmelsen om olaga hot utvidgas så att det blir straffbart att rikta hot mot någons frihet eller frid. Hot som är ägnat att framkalla allvarlig oro hos den hotade ska kunna straffas.

3. Ofredandebestämmelsen ska gälla fler fall. Utredning föreslår att bestämmelsen om ofredande ska gälla den som agerar hänsynslöst mot någon annan på ett sätt som är ägnat att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt.

4. Ärekränkningsbrotten ska skydda anseendet, självkänslan och värdigheten. Straffansvaret för förtal ska gälla den som utpekar någon som brottslig eller lämnar andra nedsättande uppgifter som är ägnade att skada anseendet hos den som uppgiften gäller.

5. Straffansvaret för den som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla utvidgas, alltså en tjänst som erhåller meddelandefunktioner ska agera så att meddelanden som uppenbart innebär vissa brott, bland annat uppvigling och hets mot folkgrupp, tas bort eller hindras från att spridas vidare.

6. Brottskadeersättning kan betalas av staten om någon kränkts genom ett brott som innefattar ett angrepp på person, frihet eller frid.

Läser man lite mer på djupet inser man snabbt att det här inte är någon enkel fråga att lösa. Det finns hela tiden en viktig avvägning mellan yttrandefrihet och integritet. Det är inte alltid helt enkelt att dra gränsen mellan när något trots allt får sägas eller visas och när något kliver över i hot och trakasserier av något slag.

Överlag känns det här som en mycket seriös ansats att faktiskt komma tillrätta med ett problem som är väldigt stort och växer dag för dag. Men några frågetecken och orosmoment kvarstår från vår del.

Vi ser effekten av näthatet varje dag i vårt jobb. Vi ser vad de gör med människor som blir utsatta. Detta förstärks av att man allt för ofta möts av kalla handen när man anmäler det man blivit utsatt för till polisen.

Att lagarna behöver ändras, och det så fort som någonsin möjligt, råder det inget tvivel om. Men hur ser vi till att resurserna hos polis och andra myndigheter blir tillräckliga för att faktiskt hantera och driva frågorna? En lag är inte mycket värd om det inte finns resurser att se till att den efterlevs.

Vi är otroligt glada att vi nu tagit ett stort kliv framåt i denna viktiga fråga med hjälp av justitieminister Morgan Johansson, men vi måste se till att komma hela vägen i mål.


/Carl Johan Thorsell, vd mySafety Försäkringar