Skip to main content

Rubriken vi aldrig trodde skulle skrivas – ”Sverige har att lära av New York när det handlar om trygghet!”

Blogginlägg   •   Maj 04, 2016 15:36 CEST

Gemensam agenda och samarbete mot brottslighet i New York.

För att ingen skall tro att vi är galna - mordstatistik och andra grova brott är fortsatt högre i New York än i Sverige, bl a mördades c:a 350 personer att jämföra med c:a 100 i Sverige år 2015. Det är fortfarande nivåer på brottslighet som vi har svårt att relatera till i vårt land, men ändå vill vi påstå att vi har att lära!

I regi av Stiftelsen Tryggare Sverige har vi på mySafety Försäkringar tillsammans med svenska socialarbetare, poliser, säkerhetschefer och fastighetsbolag fått möta teorier som förankrats i forskning (t ex ”Broken Windows”*) omsatta i praktiken av politiker, polisen, kollektivtrafiken, näringslivet och välgörenhetsorganisationer i New York. Och mest spektakulärt – detta skedde med en gemensam agenda! Detta resulterade i att brottsligheten i New York snabbt minskade med över 80 % och därefter har den fortsatt hållit sig på låga nivåer (med historiska mått mätt i New York, icke att förväxla med svenska mått).

Inom ramen för ovan nämnda agenda är det självklart många olika åtgärder som har vidtagits och alla intressenter har sitt naturliga bidrag. Kollektivtrafiken utreder exempelvis inte brott, de transporterar individer - men kollektivtrafiken kan bidra genom att öka tryggheten i denna transport! Näringslivets bidrag i att lösa problem med brottslighet och otrygghet har varit och är en självklarhet i New York och denna studieresa har gett oss ytterligare bränsle till något vi har svårt att förhålla oss till – de som har synpunkter på att näringslivet inte skall eller kan bidra till att lösa problem avseende brottslighet eller otrygghet i vårt samhälle!

Bryant Park i New York är ett lysande exempel. Denna park hade tagits över av knarkhandel, prostitution och hemlösa under 1970 och 1980-talet. Detta påverkade naturligtvis boende, butiker, affärsverksamheter och fastighetsägare negativt både vad avser trygghet och värde. Här gick näringslivet samman och föreslog en extra skatt på fastigheterna (ja, ni läste rätt!) som oavkortat gick till att finansiera en non-profit organisation vars enda syfte var, och fortfarande är, att driva parken för att göra den till en trygg och trevlig plats att besöka. Parken är en av de tryggaste, trevligaste och mest levande parkerna i New York (utan motstycke i Sverige) med ett välmående näringsliv, fastighetsägare och boende i sin omgivning. Vi såg även andra lyckade exempel på denna typ av projekt som kallas för ”business improvement districts” som alla visade att det fungerar, oavsett om det är en park eller en annan typ av område. Där näringslivets engagemang och involvering i samtliga fall var en av de viktigaste bidragande orsakerna till framgång.

Istället för att ställa näringslivet i motsatsförhållande till den enskilde individens och samhällets intressen, måste det vara intressantare och mer meningsfullt att diskutera de gemensamma beröringspunkterna.

Vi på mySafety Försäkringar räcker upp handen och säger att vi är väldigt bra på att skydda och hjälpa individer vid ID-stölder och näthat – väsentligen bättre än polisen och samhället i övrigt – och vi ser inget motsatsförhållande i detta!

//Daniel Elfvendahl, Koncernchef och PA Prabert, vice Koncernchef 

*Broken Windows-teorin, baserar sig på en analogi: Byggnader som förfaller om de inte underhålls eller repareras snabbt efter skadegörelse, ett krossat fönster leder snabbt till fler krossade fönster. Tanken inom teorin är att förargelseväckande beteende föder dåligt beteende och det gäller att förebygga oordning innan det trappas upp.