Skip to main content

Bisarrt och kränkande beslut av branschföreningen Kontakta

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2014 16:03 CEST

Via ett pressmeddelande, måndagen 15 september fick mySafety på eftermiddagen, reda på att företaget har uteslutits av branschföreningen Kontakta.- Beslutet är ologiskt och kränkande för våra hårt arbetande medarbetare och framstår i form och innehåll som bisarrt, säger mySafety Groups vice VD PA Prabert. Nedan ger han som branschveteran och tidig initiativtagare till Kontakta sin och mySafetys syn på beslutet:

Jag är den första att hålla med om att företag som inte följer de regler som man som branschorganisation har satt upp ska uteslutas, även så om man bryter mot etiska regler eller lagar.Men till innehåll och form är Kontaktas agerande både besynnerligt och hänsynslöst, i synnerhet mot en medlem som uthålligt och konstruktivt försökt bidra till både organisationen och branschens utveckling. I sak är de skäl Kontakta ger för uteslutning både felaktiga och ologiska:

Skälet som anges för uteslutning är att mySafety tillhör de mest anmälda företagen hos Konsumentverket och att antalet anmälningar inte minskar.
Det är sant att vi på mySafety har blivit anmälda alldeles för många gånger. Det ska vi inte sticka under stol med och vi har de senaste åren arbetat oerhört aktivt med att förbättra både våra tjänster och vårt kundbemötande.
I stor utsträckning rör anmälningarna missnöje med gamla avtalsregler (alltså inte telefonförsäljning) som inte använts sedan 2012 och som helt avskaffades 2013. I sak bröt avtalen inte mot lagen, men då vissa kunder inte gillade dessa valde vi att anpassa vår verksamhet till kundernas önskemål.Men att göra anmälningar till skäl för uteslutning strider mot grunden i svensk rättsordning att den som inte är dömd är oskyldig. Det är också inkonsekvent för en branschorganisation med Kontaktas sammansättning:
Under 2012 låg det företag Kontaktas ordförande representerar till vardags, TeliaSonera, på tredje plats på Konsumentverkets lista över anmälningar, en bit före mySafety. Något som med det nu aktuella resonemanget hade varit skäl till uteslutning.
Liknande placeringar får flera av de övriga företag som idag är representerade i styrelsen. De har också betydligt fler fällningar mot sig i de olika instanser som ska bevaka konsumentintresset (exempelvis Allmänna reklamationsnämnden, Marknadsdomstolen, Reklamombudsmannen och DM-nämnden) än vad mySafety har.

Tittar vi på det andra skälet till uteslutning, att ingen förbättring, skett så är det i sak fel. Jämför vi mySafetys utveckling i jämförelse med några av de företag som har representation i Kontaktas styrelse skiljer sig utvecklingen för mySafety på ett positivt sett genom en minskning av antalet kundanmälningar:

mySafety
Förändring 2014 (1/1-31/8) jämfört med samma period 2013:
En minskning med – 15.8%

TeliaSonera
Förändring 2014 jämfört med samma period 2013:
En ökning med +3%

ComHem
Förändring 2014 jämfört med samma period 2013:
En ökning med +18%

E.ON
Förändring 2014 jämfört med samma period 2013 (1/1-31/8):
En ökning med +292%

Beslutet från Kontakta saknar alltså helt saklig grund. Sättet det har skett på är även det besynnerligt och väcker frågor:
I våras blev vi kontaktade av Kontaktas VD med frågor om ett mål som KO (Konsumentombudsmannen) driver mot mySafety i marknadsdomstolen. I en mycket positiv dialog mellan mySafety och Kontakta redogjorde vi för vår syn på saken och hur vi arbetade med kvalitetssäkring. Under samtalen konstaterades från Kontaktas sida att mySafety drev frågor av stor vikt för branschen (allt detta finns dokumenterat i mailväxling). Detta då marknadsdomstolens beslut senare i höst kan få mycket allvarliga konsekvenser för alla de företag och organisationer som idag säljer abonnemang och prenumerationer.Ett branschgemensamt intresse som mySafety nu får driva utan stöd av en den dominerande organisationen på arenan. Någon handlingsplan eller annat som Kontakta hänvisar till felaktigt var aldrig uppe för diskussion.
Att Kontakta utan att kontakta oss eller ge minsta förvarning tre månader senare via ett pressmeddelande meddelar att vi är uteslutna kom som en fullständig överraskning och kalldusch. Agerandet är i sin brist på saklig grund och vanlig enkel hänsyn unikt i organisationens historia.

Trots att jag själv var med och grundade det som idag är Kontakta (då SCCF, Sveriges Callcenter Förening) och sedan dess har följt utvecklingen i branschen har jag svårt att förstå skälen bakom detta märkliga agerande.
Jag hade naturligtvis hellre dryftat detta i direkt dialog med Kontaktas ledning innan detta drastiska tilltag. Men det är svårt att ha konstruktiv dialog med en motpart som väljer att kommunicera via pressmeddelande och där vare sig VD eller styrelseordförande, trots 48 timmars idoga kontaktförsök från vår sida, inte återkommer. Då det åtta dagar efter att man agerat på detta sätt kom till stånd ett möte ville man inte bemöta de uppenbara felaktigheterna eller varför man bryter mot sina egna stadgar och inte meddela oss innan man går ut med pressmeddelandet i media.

Den enda rimliga tolkningen är att beslutet är ett missriktat försök från styrelsen att visa handlingskraft mot myndigheter eller andra intressenter. Och att man då utan grund väljer att offra en av sina mindre medlemmar, men inte själva har mod eller lust att stå för sitt beslut i dialog med offret. Ett handlande som är oerhört kränkande inte minst för våra många unga medarbetare som nu blir uthängda av den organisation som ska försvara deras intressen.
Det är en mycket sorglig utveckling. När jag deltog i grundandet av det som idag är Kontakta var syftet att värna medlemmarnas intresse och verka för en hållbar utveckling i branschen. Ett mål som idag är viktigare än någonsin:
Telefonförsäljning är tyvärr en ofta kritiserad verksamhet. Samtidigt är det en viktig försäljningskanal för många av Sveriges största företag och organisationer; teleoperatörer, dagstidningar, välgörenhetsorganisationer och försäkringsbolag. En kanal som bidrar till ökad konkurrens och nyetableringar som i slutänden ger konsumenterna tillgång till ett större utbud av fler, billigare och bättre tjänster och produkter.
Branschen har idag en viktig roll som arbetsgivare för många unga människor. De utmaningar vi på mySafety jobbar hårt med att lösa varje dag delar vi med de flesta av Kontaktas medlemmar. Att vi följer god sed, etiska regler och lagar och dessutom har lyckats vända en negativ trend anser vi vara grund för dialog och ömsesidigt lärande, snarare än en godtycklig uteslutning.

mySafety Group AB arbetar sedan 1999 för att skapa större vardagssäkerhet för alla. Företaget hjälper över en miljon användare i Sverige att skydda sina personuppgifter med ID-skydd, spärra kort, ID-handlingar och mobiltelefoner samt återfinna förlorade nycklar. Därtill erbjuds ett stort urval av försäkringar som förenklar och skapar trygghet i samband med allt från identitetskapningar, bedrägerier av kreditkort till tryggare e-handel. mySafety Group har verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Polen, Ryssland och Ukraina. Etablering i fler länder pågår. I koncernen ingår också SBM Försäkring AB som arbetar med trygghet för bilägare. Huvudkontoret ligger i Stockholm och företagets ägs av svenska Litorina Kapital. Läs gärna mer om företaget på www.mysafety.se

Bifogade filer

PDF-dokument