Skip to main content

mySafety Försäkringar blir medlem i organisationen Surfa Lugnt

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2016 11:40 CEST

mySafety Försäkringar satsar än mer på frågor kring näthat och blir därför medlem och samarbetspartner till organisationen Surfa Lugnt. Surfa Lugnt är ett initiativ som arbetar för en trygg och positiv nätvardag för unga och att höja vuxnas kunskaper om ungas internetanvändande. 

- Vi har ett långsiktigt mål att jobba mot ett bättre samtalsklimat på nätet och Surfa Lugnt är en utmärkt partner att driva det arbetet med framöver. De har länge bedrivet ett mycket viktigt arbete kring attityder på nätet, såväl hos vuxna som barn och ungdomar, säger PA Prabert, vice koncernchef på mySafety Group.

Samarbetet kommer bland annat att innebära ett gemensamt erfarenhetsutbyte mellan mySafety och Surfa Lugnt samt genomförande av olika föreläsningar och seminarier för att driva frågan om samtalsklimatet på nätet. Surfa Lugnt kommer också regelbundet att utbilda mySafetys medarbetare och bidra med ytterligare kunskap i ämnet. Surfa Lugnt kommer framöver att vara involverade i utmärkelsen Årets Nätängel, som mySafety Försäkringar är initiativtagare till och delar ut tillsammans med Nyheter24. Årets Nätängel är en person eller en organisation som arbetar aktivt mot att minska på näthatet.

- Vi på Surfa Lugnt har en stor styrka genom den breda konsumentgrupp vi når via våra partners. Att få in mySafety, med lång erfarenhet av att aktivt bekämpa näthat, ser vi som en mycket positiv förstärkning i det viktiga arbete vi driver, säger Kristina Axén Olin, ordförande i Surfa Lugnt.

I samband med att mySafety Försäkringar blir medlem kommer PA Prabert, vice koncernchef för mySafety Group att ingå i Surfa Lugnts styrelse.

Om Surfa Lugnt
Nätverksorganisationen Surfa Lugnt har sedan 2005 arbetat för att höja vuxnas och skolans kunskaper kring ungas vardag på internet och inspirera dem att engagera sig i ungas nätvardag. Surfa Lugnt samlar myndigheter, företag och ideella organisationer och erbjuder experter inom internetsäkerhet i barn- och ungdomsfrågor samt en plattform för utbildningsinsatser mot föräldrar, lärare, pedagoger och andra viktiga vuxna. Läs mer på surfalugnt.se.

För mer information, vänligen kontakta:
PA Prabert, vice koncernchef mySafety Group
pa.prabert@mysafety.se

Kristina Axén Olin, ordförande Surfa Lugnt
info@surfalugnt.se

mySafety Försäkringar AB arbetar sedan 1999 för att skapa större vardagssäkerhet för alla. Företaget hjälper över en miljon användare i Sverige att skydda sina personuppgifter med ID-skydd, skydda sin identitet på digitala plattformar med DigitalSkydd, spärra kort, ID-handlingar och mobiltelefoner samt återfinna förlorade nycklar. Därtill erbjuds ett stort urval försäkringar som förenklar och skapar trygghet i samband med allt från e-handel till akuta skador i hemmet. Samtidigt arbetar mySafety proaktivt med stöldskyddsmärkning, överfallslarm och information om vardagssäkerhet så att du alltid ligger steget före. www.mysafety.se