Skip to main content

Tryggare Sverige och mySafety Försäkringar förlänger samarbetet – livskvalitetsbrott blir fokus för 2018

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2017 08:04 CET

mySafety Försäkringar och Stiftelsen Tryggare Sverige fortsätter sitt samarbete med varandra och förlänger med ett nytt treårigt samarbetsavtal. Detta för att gemensamt driva opinion och förändringsarbete kring de allt mer vanligare livskvalitetsbrotten.

Samarbetet mellan Tryggare Sverige och mySafety Försäkringar förlängs efter ett positivt samarbete under tre år och kommer nu även att inkludera ett antal gemensamma aktiviteter framåt. Bland annat kommer fortsatt utbyte att ske under Almedalsveckan där bägge organisationerna jobbar aktivt för att påverka opinion och politik kring situationen runt livskvalitetsbrott.

– Tryggare Sverige förstår utmaningarna framöver, såväl vad gäller den typ av brottslighet vi arbetar mot som de utmaningar som rättsväsendet har framför sig i nuläget. Det är ett mycket viktigt arbete att snabbt försöka komma tillrätta med de här problemen, eftersom de kostar samhället enorma summor pengar, säger PA Prabert, vice koncernchef på mySafety Försäkringar.

mySafety Försäkringar erbjuder en rad olika försäkringar mot nyare typ av brott, inte minst inom den digitala världen, som exempelvis ID-kapningar och näthat. Livskvalitetsbrott av det slaget har ökat explosionsartat i Sverige de senaste åren och Tryggare Sverige är en av de främsta och viktigaste organisationerna att debattera och driva frågor kring detta.

– Samarbetet med mySafety Försäkringar har fungerat väl de senaste åren och vi är glada att kunna fortsätta driva de här frågorna tillsammans med dem. En av våra huvudpunkter är ju just att det offentliga och ideella måste komma närmre näringslivet för att kunna dra nytta av varandras expertis, kunskaper och resurser på det här områdena. Det behövs om vi ska komma tillrätta med problemen, säger Magnus Lindgren, Generalsekreterare på Tryggare Sverige.

Mer information om Tryggare Sverige finns på https://tryggaresverige.org/.

För mer info, kontakta:

PA Prabert, vice koncernchef mySafety Försäkringar

pa.prabert@mysafety.se, 073-448 94 21

Magnus Lindgren, Generalsekreterare Tryggare Sverige

magnus.lindgren@tryggaresverige.org, 070-510 29 84

mySafety Försäkringar – försäkringar för en digital värld.

mySafety Försäkringar erbjuder försäkringar för nya vardagsproblem och brott, till både privatpersoner och företag. Vi är ledande inom ID-skyddsförsäkring, Näthatsförsäkring och Spärrservice samt erbjuder också andra försäkringar som ger trygghet i vardagen. Med energi, engagemang och effektivitet hittar vi nya lösningar på nya problem. Vi tycker att alla förtjänar ett bra skydd i en digital värld.

mySafety Försäkringar är en del av mySafety Group. Mer information om mySafety Försäkringar finns på www.mysafety.se.