Skip to main content

Nytt på webben om dagvatten

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2018 06:47 CEST

Dagvatten är ett aktuellt ämne och mycket talar för att det kommer att bli ännu viktigare i framtiden. Därför lanserar vi en ny avdelning på nacka.se med fyllig information. Här finns stoff att hämta vare sig du är ”vanlig” medborgare, fastighetsägare eller proffs inom dagvattenarbete.

Dagvatten är regn- och smältvatten som tillfälligt rinner på ytan. Det innebär både möjligheter och risker. I Nacka vill vi använda dagvattnet som en resurs för våra olika miljöer. Genom planering, skötsel och kontroll vill vi minska riskerna. Gemensamma mål är ett viktigt inslag i arbetet.
Spara gärna länken www.nacka.se/dagvatten

Sidor med olika fokus

En introduktion om hållbar dagvattenhantering beskriver hur dagvattnet kan bli en värdefull resurs i stadsbyggandet och vilka övergripande mål som ska styra dagvattenarbetet. I slutändan handlar de om att förbättra miljötillståndet i de sjöar och kustvatten som får ta emot dagvattnet. På vägen dit handlar det bland annat om att planera, bygga och sköta anläggningar som gör staden grönare, renar vattnet och motverkar översvämningar.
Bild: Dagvattendammen mellan Hedvigslund och Ältasjön - en del av ett nytt parklandskap.

Vi beskriver några synliga exempel på lösningar i Nacka – dammar som i en del fall gör flerdubbel nytta: genom att rena vatten, jämna ut flöden och samtidigt skapa ett attraktivt parklandskap. När stadsbyggandet rullar vidare kommer vi att få exempel av fler slag, bland annat där dagvattnet tas om hand av alléträd utmed gator.

Enskilda fastighetsägare får praktiska råd om hur dagvattnet bör tas om hand på tomten. Det handlar bland annat om att ha växtlighet som kan suga upp mycket vatten, att använda material som släpper igenom vatten till uppfarter och gångar och att anordna stuprör och vattentunnor på ett genomtänkt sätt. Ett första mycket enkelt tips: Titta på vad som händer vid ett riktigt kraftigt regn! Åt vilka håll rinner vattnet? Var blir det stående utan att sjunka undan?
Bild: stuprör med så kallade ränndalsplattor.

När man planerar hur dagvattnet ska tas om hand i Nacka som helhet är utgångspunkten de vägar som vattnet naturligt följer. Landskapet har delats in i ett antal större avrinningsområden, med vissa sjöar och ytterst kustvattnen som mottagare. Du kan se områdena på en karta och läsa om aktuella dagvattenfrågor för några av områdena.

På webbplatsen har vi också samlat de styrande dokument som har störst betydelse i dagvattenarbetet. Gå dit om du jobbar med något projekt som berör dagvatten i Nacka! En hel del av informationen är värd att bekanta sig med även för dig som mer allmänt intresserar dig för vårt dagvatten.

Här kommer länken igen: www.nacka.se/dagvatten

Nacka vatten och avfall AB är ett helägt bolag av Nacka kommun och levererar säkra vatten- och avfallstjänster för alla som besöker, lever eller verkar i Nacka. Detta skapar förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling och god livsmiljö.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.